— Dette er et av de siste urørte vassdragene vi har igjen og bør bli tatt vare på. Kraft har vi nok av, sier Klaus Rasmussen.

For få år siden ledet han aksjonsgruppen Bevar Hardanger i protest mot Statnetts kraftlinjer. Nå står han ved Ørredalsfossen nederst i Øystesevassdraget sammen med Leiv Sandven. De representerer Vernelaget for vassdrag i Kvam og forbereder seg på en ny kamp.

— Vi har nådd et metningspunkt. Profittmaksimeringen av naturen må ta slutt, sier Rasmussen.

I bakgrunnen dundrer store mengder vann forbi. Flere dager med regn gjør at fossen viser seg fra sin mest majestetiske side. Men slik vil det ikke alltid være, tror de to naturvernerne.

— I tørre perioder på sommerstid kommer det ikke til å være vann i dette elveleiet. Alt vi vil se i landskapet er en grå strek av stein, spår Leiv Sandven.

Milliardplan

Frykten for tørke skyldes at BKK ønsker å ta 95 prosent av vannet fra Vossadalsvatnet i Kvam og sende det gjennom en 3,5 kilometer lang tunnel til Svartavatnet, et samledeponi i Samnanger. Gir regjeringen sin tilslutning til planene, vil det innebære at nedbøren og snøsmeltingen som skjer høyest opp i fjellet ikke vil renne ut i Øystese, men i Samnangerfjorden. Her planlegger BKK å bygge et helt nytt kraftverk i Aldalen.

— Prosjektet vil bidra til å oppfylle nasjonale mål om økt produksjon av fornybar energi. Skal vi gjøre noe med klimaet, må vi ha tilgang på fornybar energi, sier prosjektleder Arne Andreas Riisnes i BKK.

Foruten å få vann fra Øystese, vil nye Aldalen kraftverk også få tilført store mengder vann gjennom en tilsvarende operasjon i Vaksdal. Planene har en kostnadsramme på cirka én milliard kroner og vil produsere strøm til cirka 12.000 husstander (234 GWh).

Naturvernerne i Kvam deler ikke klimaargumentet.

— Dette kommer til å forandre det økologiske systemet kraftig. Mangel på vann kommer til å svekke fuglelivet og fiskebestanden, samt ødelegge det naturlige gjerdet som elven er for beitedyr, sier Sandven.

Foreslått vernet

Øystesevassdraget er et av de siste store ikke-utbygde vassdrag i fylket som går sammenhengende fra fjell til fjord. I 2008 gikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inn for å verne vassdraget, mens Fylkesmannen i samme prosess omtalte det som tredje viktigste vassdrag i Hordaland.

Ett år senere omgjorde Olje- og energidepartementet vedtaket etter aktiv lobbyinnsats fra blant annet lokale senterpartipolitikere i Kvam.

De ønsket å få realisert et småkraftverk nederst i dalen, og var ikke forberedt på BKKs planer. Martin Vik, tidligere senterpartiordfører i Kvam, er nå styreleder i Øystese Kraft. Han liker ikke kraftgigantens planer.

— Jeg er forundret. De går helt på tvers av det som har vært ønske lokalt. Her ønsker en verning i øverste del av vassdraget og en beskjeden utbygging i nedre, sier Vik.

Vassdrag under press

Innføringen av elsertifikater fra 1. januar 2012 har satt norske vassdrag under kraftig press. Totalt har NVE inne 121 ulike søknader fra aktører som ønsker å bygge kraftverk og overføringslinjer i Hordaland.

Oddvar Skre i Naturvernforbundet reagerer på utviklingen.

— Vi har så få vassdrag igjen her i fylket. Dessverre lar myndighetene naturen betale prisen, så kan vi bare fortsette å sløse med energien, sier Skre, som anslår at 80 prosent av alle vassdragene i Hordaland nå er utbygd.

Naturvernforbundet fraråder på det sterkeste utbyggingen av Øystesevassdraget. De mener redusert vannføring vil få store konsekvenser for vegetasjon og dyreliv.

I BKK avviser de at elven vil bli tørrlagt hvis de får konsesjon av NVE til å bygge ut.

— Det er ikke riktig. Vi har foreslått en minstevannføring ut fra Vossadalsvatnet. Så sant det er naturlig tilsig til vannet, så vil det alltid renne vann ut i elven. Begrenset minstevannføring vil alltid ha prioritet, sier prosjektleder Arne Andreas Riisnes.

Naturvernerne i Kvam er ikke like overbevist.

— Mye av vannet som renner i elven om sommeren stammer fra snøsmelting. Dette vil nå bli fanget opp i Vossadalsvatnet og sendt vekk fra vassdraget, mener Leiv Sandven.

KRITISKE: Leiv Sandven og Klaus Rasmussen i Vernelaget for vassdraget i Kvam er svært kritisk til BKKs planer om å tappe Øystesevassdraget og sende vannet i tunnel til Samnanger. - Dette vil helt sikkert øke inntjeningen til BKK med noen promiller, men det står ikke i forhold til hva vi mister, sier Klaus Rasmussen.