En av tre statlige virksomheter mangler rutiner for epost. I de virksomhetene som har rutiner er de ukjente for en av fire ansatte. De statlige virksomhetene bør samordne og standardisere rutinene for hvordan eposten håndteres, sier Statskonsult.

Statskonsults undersøkelse viser at tre prosent av eposten blir vurdert som journalpliktig. Epost er journalpliktig når den er gjenstand for saksbehandling, eller regnes som dokumentasjon.

Norsk Presseforbund har uttrykt bekymring over at få epostmeldinger blir journalført, og dermed unndratt offentlighetens lys, skriver NTB.(Origo)