Det er Skattebetaleren.no som skriver om den tilsynelatende høyst merkverdige praksisen.

Nettstedet skriver at Skatteetaten ved en rekke anledninger de siste årene har «internt bekjentgjort» stillinger, i stedet for å lyse stillingene ut eksternt, slik loven krever. Det kommer frem i et brev til fornyings— og administrasjonsdepartementet.

Fagforbundet Akademikerne har krevd en redegjørelse for praksisen.

I denne skriver Skatteetaten at en offentlig utlysning «vil kunne tvinge frem en ekstern tilsetting [...] da en ekstern kan være best kvalifisert». Årsaken til at de gjør det på denne måten skal være pengemangel.

Skatteetaten opplyser til Skattebetaleren.no at de følger loven. Ifølge nettstedet ønsker ikke Akademikerne å kommentere saken før de har sett redegjørelsen i sin helhet.

Diskuter Skatteetatens praksis i kommentarfeltet nederst på siden.