Ifølge TV 2 tok næringsminister Giske kontakt med Mæland under NHO-middagen på Operaen i forrige uke. Han skal ha ytret ønske om at hun kjempet mot at A-Pressen solgte TV 2 til danske Egmont. Konsekvensen ville nemlig ifølge Giske bli at danskene flyttet hovedkontoret fra Bergen.

BT har en rekke ganger forsøkt å få en kommentar fra Giske på denne påstanden. I en uttalelse sendt via Nærings— og handelsdepartementet sier Giske følgende:

— Jeg var selv i 2009 med og laget løsningen som sikret fortsatt avtale om hovedkontor for TV 2 i Bergen. Det krevde mye energi og krefter, så jeg vet hvor vanskelig det var. Jeg har sagt offentlig flere ganger at nasjonalt eierskap gir større trygghet for plassering av hovedkontor. Det gjelder generelt i næringslivet, også for TV 2. Det bekymrer meg særlig hva som kan skje dersom TV 2 selges videre til en større internasjonal konstellasjon. Jeg er sikker på at den nåværende kulturministeren vil arbeide aktivt for å prøve å videreføre avtalen i fremtiden, fra statens side vil gjøre alt vi kan for å få det til.

På BT sitt oppfølgingsspørsmål om hvorvidt han har vært i kontakt med byrådsleder Mæland om dette, får vi beskjed om at Giske ikke ønsker å kommentere dette nå.

Sier ingenting

Heller ikke Monica Mæland vil faktisk si hvorvidt hun har snakket med Giske om denne saken:

— Jeg kommenterer ikke hvem jeg snakker med og hva som eventuelt har blitt sagt. Giske får selv svare på hvordan han har handlet i denne saken.

Mæland mener danske Egmont har vært en god eier for TV2 siden kanalen ble etablert.

— Jeg har selv vært i kontakt med Egmonts styreleder i TV2 som forsikret om at de fortsatt skal være en god eier som vil satse på Bergen og være med i utviklingen av en ny medieklynge på Nøstet. Jeg ser i dag ingen grunn til å frykte at TV 2 skal forsvinne fra Bergen.

Besøkte England

Kilder BT har snakket med sier Giske skal ha ytret bekymring for konsekvensene for nettopp medieklyngen i Bergen dersom Egmont fikk all kontroll. Mæland deler ikke bekymringen:

— Denne uken var jeg i Manchester med blant andre TV2s ledelse for å se på MediaCityUK og høste erfaringer til etableringen til en medieklynge på Nøstet. Mitt inntrykk er at både TV2s ledelse og eier er positive til å få på plass en slik medieklynge i Bergen. Det er bra for TV2 og bra for Bergen. Det er det viktigste for meg, sier Mæland.

Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, deltok også på NHO-konferansen.

— TV 2-salget og Trond Giske sin motstand mot det var et samtaleemne i alle pausene, sier Warncke, som ikke hørte Giske si hovedkontoret ville bli flyttet fra Bergen ved et salg.

Hun tror heller ikke det blir konsekvensen.

— TV 2 er motoren i det vi prøver å få til med en medieklynge, og etter det jeg har hørt er Egmont positive til dette.

- Statsråden bløffer

I dagens papir-BT uttaler Frank Aarebrot at Giske har kjørt urent trav i denne saken. Dagens TV 2-påstand mener han føyer seg inn i mønsteret for hvordan statsråden behandler salget av tv-kanalen.

— Å si at dette garantert vil føre til at hovedkontoret ikke vil ligge i Bergen er usant. Det stemmer ikke. Da har vi en statsråd som bløffer. Giske må gjerne fremme et ønske, men han kan ikke bløffe noen eller true dem til å kjempe for hans sak.