Datatilsynet misliker det svake regelverket for helserådgivningstjenester på nettet, skriver tilsynet i et brev til helseminister Tore Tønne. De nåværende reglene for e-helsetjenester beskytter ikke informasjon i eposthenvendelser godt nok.

— Epost som inneholder personlige helseopplysninger skal sendes kryptert. Hvis den på noe tidspunkt lagres uten kryptering må tjenesten ha konsesjon for dette, sier rådgiver Audun Aanes i Datatilsynet til NettDoktor.no.(Origo)