Et forslag fra EU-kommisjonen om bedre beskyttelse av personvernet ved bruk av internett har blitt svekket av et samstemmig ministerråd. Myndighetene kan dermed få lettere adgang til persondata. Teleselskaper og tilbydere av nettaksess (ISP) må lagre informasjon som siden kan leveres til politiet, besluttet EUs ministerråd på et møte i Luxemburg forrige uke. Kommisjonen er lite tilfreds med beslutningen, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau.— Vi synes endringen er for vidtgående og skaper gråsoner i et område hvor det skal være klare linjer. Dette skaper utrygghet for forbrukerne, sier Per Haugaard som er talsmann for EU-kommissæren Erkki Liikanen.Kommisjonen har arbeidet med et forslag som pålegger teleselskapene å slette personopplysninger så lenge de ikke er nødvendige i faktureringsøyemed. Ministerrådets beslutning om mer omfattende datalagring er en følge av press fra de forskjellige landenes politimyndigheter, sier Haugaard.Ministerrådet består av et regjeringsmedlem fra hvert av medlemslandene og er unionens høyeste besluttende myndighet. Kommisjonen er EUs "regjering" og ansvarlig for utøvelsen av fellesskapets virksomhet.Direktivet om personopplysninger ventes vedtatt i år. (Origo)