En rapport støttet av Europaparlamentets komité for borgerrettigheter foreslår streng regulering av myndighetenes innsyn i persondata som lagres i forbindelse med elektronisk kommunikasjon. EUs ministerråd ønsker derimot at medlemslandene får fullmakt til å pålegge teleoperatørene lagring av informasjon om kundene i opp til syv år.— Jeg tror og håper at Europaparlamentet tar komiteens innstilling til etterretning, sier fungerende seksjonssjef ved juridisk avdeling i Datatilsynet, Knut-Magne Aanestad, til Origo.Ministerrådets innstilling medfører en dramatisk endring i personvernet, mener Aanestad. Han påpeker at Norge rammes av EU-direktiver gjennom EØS-avtalen.I henhold til dagens lovverk kan data kun lagres i tre måneder. Opplysningene skal bare lagres dersom de er relatert til faktureringsrutiner.Det mest urovekkende med ministerrådets innstilling er formålet, sier Aanestad. Dersom rådet får gjennomslag vil politiet lettere kunne overvåke befolkningen.- Politiet vil miste tilliten i folket dersom de får anledning til generell overvåkning, mener Aanestad.