Selv med fire milliarder nettadresser vil den eksisterende teknologien være sprengt i 2005. Folk vil koble alt fra mobiltelefoner til kjøkkenmaskiner til nettet, mens adressestandarden som brukes er fra nettets nølende start i 1983. Dagens 480 millioner mobilbrukere vil øke til 1 milliard innen 2003. Antallet nettbrukere vil øke fra 400 millioner til 1 milliard innen 2005, mener noen eksperter.

Internet Protocol versjon 6 (IPv6) vil erstatte dagens IPv4 og tilby et nødvendig antall adresser. (IPv5 er en forlatt eksperimentell standard.)

— Vi må sørge for at IPv6 for mobil er stabil og virker like godt som IPv4, sier Mark Lipford i Sprint PCS Group overfor Reuters.

Problemet er imidlertid at nye trådløse nettverk og oppdatering av eksisterende nettverk er tid- og pengekrevende. Industrien investerer fortsatt tungt i IPv4, siden pengene fortsatt ligger i denne teknologien. EU vurderer derfor diverse incentiver for adopsjon av den nye standarden som anses som viktig for Europas 3G-evner.

— Vi har for tiden et fremdriftsproblem. Utviklingen av teknologien bør stimuleres, sier president i industri-initiativet IPv6 Forum, Latif Ladid.(Origo)