— Vi er i ein situasjon som bransjen aldri tidlegare har opplevd. Det sirkulerer titusenvis av utanlandske leigearbeidarar i marknaden, og vi står framfor ein dramatisk nedgang i aktiviteten. Korleis dette slår ut, gjenstår berre å sjå, seier Leif Arne Åsen, dagleg leiar for det Førde-baserte selskapet Åsen & Øvrelid AS, ein av dei 15 største jobbskaparane Sunnfjord i fjor.

Åsen trur utfallet blir at vi i tida framover vil oppleve dumpingprisar på utanlandsk arbeidskraft i Norge, og at dette vil få konsekvensar når norske entreprenørbedrifter skal overleve i den pressa marknaden.

Byggenæringens Landsforening ser føre seg at bransjen vil trenge 28.000 færre tilsette allereie neste år.

Ikkje under minsteløn

Ryszard Kudyba i RK Bygg har Zbigniew Kielb og fem andre landsmenn frå Polen i arbeid, mellom anna på eit forretningsbygg Åsen & Øvrelid byggjer i Førde.

Tida er blitt tøffare, seier Kudyba, men trur likevel han skal halde folka sine med oppdrag. Men prisdumping er ikkje aktuelt.

— For oss er det ikkje aktuelt å gå under minsteløn. Kvifor skulle vi gjere det, spør Kudyba.

Ein endra bransje

Sjølv om dei seriøse aktørane vil halde krava om minsteløn, er Leif Arne Åsen ikkje sikker på at dette blir malen.

— Når krybba er tom, bitest hestane. Arbeidsgjevarane kan bli freista til å skvise ut sine fast tilsette i ein slik situasjon, seier Åsen, som er dagleg leiar for eit firma med rundt 70 fast tilsette og over 200 millionar i omsetnad.

For tida har selskapet fire store byggjeoppdrag i Sunnfjord og Nordfjord, inkludert nytt politihus i Florø og den mykje omtalte meieritomta sentralt i Førde. Sist veke vart det klart at selskapet også får kontrakten på eit 1400 kvadratmeters tilbygg til Fjord1 sitt administrasjonsbygg i Florø.

Jaktar nye jobbar Firmaet Transpol AS i Førde leiger ut polske arbeidarar til blant anna byggjeindustrien, og har allereie merka problema som tårnar seg opp. - Sist veke har vi hatt fire-fem arbeidarar som har mista oppdraga sine, seier dagleg leiar Thomas Rasmussen i Transpol. - Vi må prøve å stille oss over mot andre aktivitetar enn bygg. Skipsverfta har lange kontraktar og er enno ikkje noko problem. Vi ser no i retning av oljeindustrien for våre folk. - Trur du på prisdumping av polske arbeidarar i tida som kjem? - Nei. Ikkje blant dei seriøse formidlingsselskapa. Men eg kan ikkje svare for heile bransjen. Må ha meir i 2010 - Vi har god ordremasse og fullt opp med arbeid ut neste år og store kontraktar som går utover i 2011. Men allereie tidleg i 2010 må vi ha nye prosjekt inn for å sysselsetje betongavdelinga vår. Sjølv har Åsen prioritert norsktalande tilsette i sin faste arbeidsstokk på rundt 70 personar. Siste året har selskapet leigd inn rundt 30 utanlandske arbeidarar gjennom dei store formidlingsbyråa.

— Dei innleigde har ei avgrensa kontraktstid. Men er det noko eg misser nattesøvnen av, så er det å ikkje ha nok arbeid til våre fast tilsette, seier Åsen. - Dette er folk som har stått på og hjelpt oss fram dei siste åra. Heldigvis har vi enno litt tid på å omrømme oss i denne uoversiktlege tida vi går inn i.

Halvere eller ekspandere

Uansett har Åsen inga tru på at aktivitetsnivået vil bli like høgt som det har vore det siste tiåret.

— Vi opererer jo i eit område utan folkevekst, og gullalderen med offentleg bygging er truleg over. No er tida inne for å tenkje strategisk. Anten må vi senke driftsnivået vårt kanskje ned mot det halve, eller så må vi operere innanfor ein større radius enn i dag. Det valet har vi enno ikkje tatt, seier Leif Arne Åsen.

Men å ekspandere geografisk er eit langt steg å ta.

— Å ekspandere utan først å ha bygd seg eit nettverk og ein infrastruktur, trur eg vil gå særdeles dårleg, seier han.

Korleis trur den økonomiske krisa vil verke på arbeidsinnvandringa? Legg inn dine kommentarar under!