Industriselskapet Hydro la i dag fram resultatet for andre kvartal i dag, og det var ikkje mykje å skryte av. Selskapet hadde eit resultat før skatt på minus 1,7 milliardar kroner, noko som var langt dårlegare enn analytikarane hadde venta, ifølgje Dow Jones Newswires.

— Svake marknader og låge aluminiumsprisar krev tøffe korrigerande tiltak, inkludert kapasitetsjusteringar og forbetringar i drifta, seier konsernsjef Richard Brandtzæg i ei pressemelding.

«Korrigerande tiltak»

For dei tilsette i Årdal er dette dårleg nytt. Dei kjempar mot Hydro-leiingas plan om å leggje ned støyperiet på verket. Det vil føre til at nær 60 arbeidsplassar, eller 10 prosent av arbeidsstokken forsvinn.

— Det er nok ein del av det som kjem under fana "korrigerande tiltak", seier leiar i Årdal kjemiske fagforeining, Bjørn Øvstetun.

— Vil det dårlege resultatet gjere det vanskelegare å stå i mot kravet om ei nedlegging?

— Ja, det vil det vel truleg gjere. Men vårt argument er at dette ikkje er det første året aluminiumsindustrien gjer det dårleg, seier han, og viser til at det er få år sidan Hydro tente gode pengar på produktet.

Møtte leiinga

Støyperiet produserer aluminiumsproduktet PFA, som i dag slit med svært dårlege prisar.

Dei tillitsvalde hadde møte med leiinga i Oslo i førre veke, og ifølgje Øvstetun er ingenting enno avgjort når det gjeld støyperiet. Han seier dei har sett i gang tiltak for å redusere kostnadene, mellom anna ved at dei tilsette på støyperiet har utsett ferien til august og at dei skal gå ned frå fem til tre skift.

Han meiner Hydro-leiinga bør ha is i magen når det gjeld nedlegging, og sjå utviklinga noko an.

— Vi er meir på ein langsiktig strategi. Men lenger sikt er heller ikkje vi interessert i å lage noko vi ikkje tener pengar på, seier han.

Overskot i Årdal

Ei løysing dei tillitsvalde argumenterer for er at kutta i PFA-produksjonen blir fordelt mellom fleire Hydro-verk.

Eit argument både tillitsvalde og lokalpolitikarar i Årdal truleg vil bruke, om fram i ei pressemelding Hydro-verket i Årdal sendte ut nokre timar etter morselskapet. Der kjem det fram at Årdal Metallverk gjekk med fire millionar kroner i overskot andre kvartal.

Det er likevel 86 millionar kroner dårlegare enn same kvartal i fjor. Driftsinntektene har òg gått ned, med 258 millionar til 2.367 millionar kroner.