I sommer kjøpte Frydenbø Eiendom AS en 26 mål stor tomt ved innkjøringen til industriområdet på Hanøytangen. Her planlegger selskapet å flytte deler av sin virksomhet.

— Vi vil bygge et kombinert lager/verksted/kontorbygg og flytte deler av virksomhetene våre i Bergen til Hanøytangen, sier administrerende direktør Rolf-Erik Berle-Jørgensen i Frydenbø Industri AS til bt.no.

Selskapene i Frydenbø Industri er blant Norges fremste leverandører av marine dieselmotorer, propellanlegg, turboladere og strømaggregater.