— Det som skiller seg ut er de to bilsentrene våre, Frydenbø Bilsenter i Bergen og Sogn og fjordane. De leverer gode resultater og har hatt en samlet vekst på fire prosent, sier Tor Christian Bringedal, adm.dir i Frydenbø Group AS.

Ifølge Bringedal har selskapets strategiske satsing på Volvo mye av æren for de gode tallene.

Frydenbøgruppen passerte en milliard i omsetning for første gang i 2009, og da 2010 var omme hadde konsernet generert en inntekt på nesten 1,2 milliarder kroner.

Mye av inntjeningen skyldes bil- og båtdivisjonen, Frydenbø AS, som økte omsetningen med 27 prosent til 884 millioner kroner i 2010.

— Oppkjøp av blant annet Autoteknikk AS og Sunnfjord Auto AS har gitt forbedring i driften og et resultat før skatt på 30 millioner i 2010, sier Bringedal.

Utfordrende båtmarked

Båtmarkedet byr imidlertid på utfordringer for selskapet.

— Vi har ikke gode resultater å vise til, og markedet er tregt med å komme tilbake til nivåene fra 2006 og 2007. Planen er å satse mer på små båter fremover, sier Bringedal.

I april 2011 flyttet Frydenbø Båtsenter til Dolviken i samlokasjon med en ny avdeling av Maritim Båtutstyr. Selskapet har overtatt lokalene til tidligere Bergen Båt og kjøpt varelager og driftstilbehør fra konkursboet etter Johs Lunde Marine Group.

Satser nordover

Også industridivisjonen i konsernet har ekspandert. Frydenbø Industri AS har kjøpt opp virksomhetene Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS og Elek AS på Møre. Dette resulterte i en samlet omsetning på 298 millioner og et resultat før skatt på 48 millioner kroner i 2010.

— Vi har fokus på utvidet geografisk nedslagsfelt og å sikre kompetanse innenfor offshorenæringen, sier styreleder og hovedeier i konsernet, Knut Herman Gjøvaag.

Gjennom datterselskapet Frydenbø Hanøytangen Marina AS har konsernet dessuten startet utvikling av tomteområdet på Hanøytangen.

Frydenbø Group AS (Beløp i mill. kr:) 2010 2009  
Driftsinntekter  1189 1070  
Driftsresultat 46 38  
Resultat før skatt 72 90