Bompengemotstander Frp måtte i dag stemme for en ny bompengepakke på fylkestinget. KrF, Høyre og bompengemotstander Frp stemte for, men før fylkestinget kom så langt, leverte Frps Terje Søviknes et flengende angrep på Steinulf Tungesvik, vikarierende statssekretær i Samferdselsdepartementet:

— Udemokratisk

— Det som har opprørt oss mest er et medieutspill fra Tungesvik. Der uttaler han at vi ikke kunne forvente oss at regjeringspartiene ville stemme for den nye bompengepakken fordi regjeringspartiene ikke støtter denne i bystyret og fylkestinget. Hva er dette for lokaldemokrati? spurte Søviknes.

Han mente regjeringspartiene måtte stemme for en bompengepakke vedtatt av bystyret og fylkestinget.

— Vi bygger på et lokaldemokrati der flertallet bestemmer. Det må man i slike saker også ta hensyn til når saken kommer til Stortinget. Hvordan skulle det gå dersom alle vedtak på Stortinget i denne typens saker skulle være basert på flertallsvedtak fra de samme partiene i lokalpolitikken.

Søviknes mente debatten i fylkestinget hadde vært et svarteper-spill som ikke tjente regionen.

— Dette fortsatte inn i fylkestinget. Derfor valgte vi å ta ansvar. Vi ville stille opp når ikkje alle de partiene som fødte Bergensprogrammet ville gjøre det. KrF kjenner sterkt på det ansvaret, og vi i Frp kjenner det og etter den dialogen vi har hatt med bystyregruppen vår i Bergen, sa Søviknes.

Nei til køprising

De viktigste skillelinjene i denne saken handler om køprising. Egentlig er det flertall for køprising på fylkestinget. Hadde KrF fulgt partiprogrammet og stemt for, ville det blitt flertall for dette. Men partiet sitter i byråd med Høyre og Frp i Bergen, og i byrådsavtalen er partiene blitt enige om å si nei til køprising.

I den samme byrådsavtalen har Frp forpliktet seg til å sikre flertall for en bompengeavtale, dersom opposisjonen insisterer på at de vil ha køprising som en del av avtalen.

Det har opposisjonen gjort, og dermed måtte Frp stemme for noe de egentlig var mot, mens KrF måtte stemme mot noe de egentlig var for.

Tungesvik slår tilbake

Steinulf Tungesvik reagerer på Søviknes’ angrep.

-Jeg skal ha meg frabedt å bli angrepet for mitt syn på lokaldemokrati fra et parti som selv driter i lokaldemokratiet. Frp sier jo selv at de på Stortinget vil stemme ned det de stemmer for lokalt. Det vitner om mangel på respekt for lokale politikeres dømmekraft, sier han.

Jeg skal ha meg frabedt å bli angrepet for mitt syn på lokaldemokrati fra et parti som selv driter i lokaldemokratiet. Steinulf Tungesvik

Tungesvik mener Søviknes bare prøver å skjule det faktum at det er Frp som sikrer flertall for å doble bompengesatsene i Bergen.

— De tvinger det gjennom lokalt, og vil være gratispassasjer på Stortinget. Men da vet vi ikke om forslaget får flertall på Stortinget, sier han.

- Men alt tyder vel på at de rød-grønne vil støtte bompengesøknaden?

— Det vet vi ikke. Den eneste måten de kan sikre flertall på, er hvis partiene som faktisk har laget søknaden står ved den på Stortinget.

Hva mener du? Diskuter saken under:

FÅR KRITIKK: Steinulf Tungesvik reagerer på utspillet til Terje Søviknes. - Jeg skal ha meg frabedt å bli angrepet for mitt syn på lokaldemokrati fra et parti som selv driter i lokaldemokratiet, sier han.
JAN M. LILLBØ