Etter at Arbeiderpartiet fredag brøt forhandlingene med Høyre, er byrådets bompengepakke avhengig av Frps stemmer for å være sikret flertall i bystyret.

Men dersom de syv Frp-representantene stemmer for å doble bompengetakstene, risikerer de å bli kastet ut av partiet. Frp har nemlig et gjeldende landsmøtevedtak om at ingen av partiets politikere skal støtte et vedtak om bompengeinnkreving uten at det har vært oppe til folkeavstemning.

Dette var vedtaket som gjorde at Frp gikk ut av byråd våren 2009, da bystyret forlenget Bergensprogrammet. Nå er partiet i samme dilemma.

— Uhørt

— Det er helt uhørt at man planlegger å doble bompengesatsene i Bergen. Det er nettopp slikt flåeri av bilistene vi reagerer på, sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann i Frp.

- Nå sier Ap at de vil stemme imot pakken. Da må Frp stemme for, ellers blir det kanskje ingen ny bompengeavtale?

— Da er det like greit at det ikke blir noe av. Vi kan ikke stemme for en dobling for å finansiere Bybanen, et prosjekt vi har vært imot hele tiden, sier Hoksrud.

I byråd tok Frp dissens mot pakken, og sørget for å protokollføre det. Dermed slapp byrådene Liv Røssland og Gunnar Bakke unna, takket være en formulering de fikk inn i den nye byrådsavtalen i høst. Den formuleringen gir derimot ikke Frp rett til å stemme imot i bystyret:"Fremskrittspartiet kan ta dissens i byråd i spørsmålet om den statlige finansieringen og bompengeandel i Bergensprogrammet, men vil i forbindelse med behandlingen i bystyret bidra til lavest mulige takster og at det ikke innføres køpris eller tidsdifferensierte bompenger".

Stemmer for hvis de må

Køpris er ikke en del av byrådets forslag – så da gjenstår formuleringen "lavest mulige takster". Under presentasjonen av den nye pakken, la både byrådsleder Monica Mæland (H) og byråd Filip Rygg (KrF) vekt på at takstene ikke kunne bli lavere, dersom man skulle klare å finansiere de planlagte prosjektene.

Frps gruppeleder i bystyret, varaordfører Tor Woldseth, forklarer partigruppens holdning slik:

— Hvis et flertall av bystyret får til den pakken uten oss, så stemmer vi imot. Dersom vi kan få inn alternativer som gir bilistene mer tilbake, så vurderer vi det.

- Men hvis Frp er nødvendig for å få til et flertall for byrådets forslag, da stemmer dere for?

— Ja, for da foreligger det et annet alternativ som er verre enn det som ligger der i dag. Vil mener det er mer enn nok bompenger, og vil stemme ned verre alternativer, sier Woldseth.

- Realpolitikk

Bård Hoksruds uttalelser har han følgende kommentar til:

— Det var da voldsomt. Vi har inngått en avtale med byrådspartiene, og vi står på de avtalene vi går inn for. Dette er klarert.

- Er det klarert med sentralledelsen?

— Det kan jeg ikke svare på. Jeg var ikke til stede på de møtene.

- Kan ikke dette være i konflikt med landsmøtevedtaket om at ingen Frp-ere kan stemme for bompengeinnkreving?

— Jo, det kan det kanskje være. Men å forhindre at det blir enda verre, må jo være en god måte å tolke det vedtaket på. Dette er realpolitikk, sier Woldseth.

Hoksrud sier at han vil ta kontakt med partigruppen i Bergen.

— Jeg går ut ifra at de har samme syn på bompenger som vi har, og forutsetter at de følger vårt landsmøtevedtak. Dette ser jeg frem til å gå i dialog om, sier han.

Hva skal Frp gjøre? Si din mening under!

SLÅR TILBAKE: Frps gruppeleder i bystyret, varaordfører Tor Woldseth.