Norge er et land for dugnad og samvikre. Slik skal det også være når folk rykker ut for å hjelpe medmennesker i nød. Det sier et klart flertall på Stortinget. Bare Fremskrittspartiet vil betale for slik innsats.

Tapt arbeidsinntekt

Frp foreslo i høst at personer som kalles ut av myndighetene for å delta i frivilllig arbeid ved større ulykker ol, skal få en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. De begrunnet det med at mange ikke har avtaler om å få dekket sitt fravær av en raus arbeidsgiver. I det offentlige er dette ikke et problem. Men mange mindre, private bedrifter tar seg ikke råd til å lønne ansatte som driver redninsgarbeid i arbeidstiden.

Derfor ba Frp regjeringen utrede og fremme et forslag om mulige ordninger som kan kompensere for slike tap av inntekt.

Samvirkeprinsippet

Men ingen andre partier på Stortinget sa seg enig. Derimot understreket flertallet at det grunnleggende og bærende prinsipp i Norge er samvirke.

— Samvirkeprinsippet uttrykker den dugnadsånd som redningstjenesten i Norge bygger på. Der alle samfunnets ressurser som er egnet for innsats i en redningsaksjon kan benyttes, heter det i innstillingen fra justiskomiteen.

Døgnet rundt

Imidlertid er flertallet enig i at det må være forutsigbarthet i redningsarbeidet, når nøden kaller til dåd. Derfro må frivillige mannskaper vite at de kan ta seg fri fra jobb, når det er nødvendig.

— Redningsaksjoner iverksettes når som helst på døgnet, og den viktige lokale beredskapen som de frivillige opprettholder er ikke mulig uten velvillighet fra de frivillige redningsmannskapenes arbeidsgivere, mener Stortinget.

Men noen lønn eller godtgjørelse kommer ikke på tale.