«Håper det gikk bra for deg i dag :) Snakkes.»

Slik lyder en av e-postene som ble lagt frem i en innsidesak som gikk for Oslo tingrett forrige måned.

I saken var to bergensere og en mann bosatt i utlandet tiltalt for brudd på verdipapirloven. Fredag ble de frikjent.

Aksje steg etter salg

To av mennene kjøpte aksjer i Eltek ASA 19. januar 2011 – samme dag som det senere ble kjent at Eltek skulle selge det bergensbaserte datterselskapet Nera Networks til israelske Ceragon.

Ifølge tiltalen skulle tredjemann ha gitt dem innsideopplysninger før nyheten om Nera-salget ble offentlig kjent. Ettersom Nera lenge hadde gått med økonomiske tap, steg Eltek-aksjen etter at salget ble offentlig kjent.

Innsideinformasjon er i verdipapirloven definert som opplysninger som kan påvirke kursen på finansielle instrumenter, som for eksempel aksjer, og som ikke er offentlig kjent.

Retten var delt

I retten ble det lagt frem en rekke e-poster mellom to av mennene fra formiddagen 19. januar 2011. Etter e-posten hvor den ene skrev at han håpet «det gikk bra», svarte den andre «kjpte 40k for 3,79». 40k betyr 40.000.

Rettens mindretall mente de fremlagte e-postene viste at de to hadde hatt forutgående kommunikasjon, og at dette gjaldt aksjekjøp. Flertallet var ikke overbevist om at vilkårene for straff var oppfylt for mannen aktor mente gav innsideopplysningene.

For de to andre tiltalte var retten også delt, men flertallet endte på frifinnelse for alle tre.

Uklart om det ankes

Politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim var fredag på utenlandsreise og hadde ikke fått lest gjennom dommen.

— Jeg vil lese den nøye når jeg er tilbake og deretter ta stilling til ankespørsmålet, sier Kaltenborn, som hadde fått med seg at dommen var avsagt under dissens.

Eltek kjøpte Nera Networks i 2006. Allerede to år senere besluttet styret i Eltek at pengesluket Nera skulle selges. Forhandlinger om salg startet sommeren 2010, før salget til israelske Ceragon altså ble offentlig kjent ettermiddagen 19. januar 2011.