• TØRRFISK: Bergen tingrett fant at de tiltalte ikke hadde vist tilstrekkelig skyld til å kunne dømmes. Ifølge tiltalen ble det utestedet uriktige faktura og andre legitimasjonsdokument i sammenheng med eksporten.

Frifunnet for brudd på toll-loven

Et selskap og en person fra Bergen er frifunnet for brudd på tolloven i forbindelse med eksport av tørrfisk til Nigeria.