På et morgenmøte i Salgs— og reklameforeningen i Bergen fredag viste han til Stavanger som eksempel.

— Der evner politikerne å sette ut i livet vedtak når de er fattet, uten omkamper. Og så slipper de slike medier som vi har i Bergen. Her har vi medier som alltid skal kaste skitt til noen. Det er utrolig irriterende, sa Friele på møtet som ble holdt i auditoriet i BT-huset.

- Ledere blir stanset

Fra salen ble det innvendt at Bergen mangler sterke ledere som Stavangers tidligere ordfører Arne Rettedal, og at problemet er for mye prat og for lite gjennomføringsevne i Bergen.

Friele sa seg enig i kritikken, men ikke i at det skyldes mangel på sterke ledere.

— Vi har mange sterke folk også i dag. Det var lettere for Christian Michelsen. Han hadde ikke medier som stadig kritiserte. I dag har vi et demokratiseringssyndrom. Det er for mye demokrati i Bergen. Vi har sterke ledere i Bergen, men de hindres i gjennomføringen fordi demokratiet ikke tåler det, sa Friele.

I tillegg til mediene ble også fylkesmann Lars Sponheim trukket frem som del av problemet.

— Når vi tror ting er på plass, er det alltid noen som kommer og trekker teppet vekk, sa Friele.

Den tidligere ordføreren var også oppgitt over stortingspolitikerne fra fylket.

— Politikere fra andre deler av landet greier å stå stammen for interessene til sine regioner. Våre politikere blir nasjonale dagen etter at de er kommet til Oslo, sukket han.

- Bli mer hensynsløs

Både Friele og NHH-direktør Ole Hope, som også var innleder, var sterke i troen på at Bergen har gode forutsetninger for videre vekst.

Hope mente det var viktig å legge til rette for at veksten kan skje i klynger, og trakk frem potensialet i byens store produksjon av høyt utdannet arbeidskraft, som i internasjonal sammenheng er billig.

Også han var opptatt av manglende gjennomføringskraft.

— Jeg tror vi må endre både omkampkulturen og konsensuskulturen i Bergen. Det er alltid noen som er uenige når endringer skal skje. Men det er ikke sikkert alle skal være enige. Vi må bli mer hensynsløse når viktige beslutninger skal tas og gjennomføres, sa Hope.

Hva synes du om Herman Frieles utspill? Er det for tungvint å få gjennomført politiske prosjekter i Bergen?