— Jeg var på havbunnen, kan du si, men fikk hjelp til å løfte meg selv opp til overflaten. Det var en lang og tung vei, men jeg fikk støtte hele veien.

Det sier Hildegunn Spjell. Vi treffer henne på lunsjrommet til Spar Kjøp i Åsane. Etter flere år som arbeidsledig, fikk hun tilbud fra Nav om å være med i et program som skulle hjelpe henne i arbeid. Programmet var det Fretex som drev.

— Jeg hadde aldri hørt om slike programmer en gang. Jeg visste de tok inn gamle klær, men ikke at de også tok inn mennesker. Hadde jeg visst det, hadde jeg søkt selv, sier Spjell.

Flere ut i arbeid

Fra 1. januar 2013, skal alle som starter i et slikt program være garantert minst ett tilbud om fast jobb. Det har personalsjef i Fretex Ingvald Hansen klokkertro på at de skal klare.

— Det er et høyt krav vi setter med denne garantien, men vi skal klare det, sier han.

Det er flere viktige grunner til at Fretex innfører en slik garanti.

— Bakgrunnen er ganske enkelt at vi ønsker å få enda flere ut i arbeidslivet, sier Hansen.

— Men denne ordningen legger press på søkerne også. Garantien skal gjøre at vi skal skjerpe oss, og deltakerne skal tydelig kjenne sitt ansvar i prosessen.

Også Nav skal føle kravene. Hansen etterlyser at bestillingene Nav gjør er mer presist i rettet mot å få brukeren i arbeid. Jobbgarantien skal dermed være med på å tydeliggjøre hva Fretexs tiltak skal inneholde.

— Hvis vi snevrer inn veldig hvem som får prøve ut tiltak, gjør vi ikke jobben vår, sier fylkesdirektør i Nav Hordaland Tommy Johansen.

En del av oppgaven til NAV, forteller han, er å vurdere arbeidsevnen til alle brukere, før de bestemmer tiltak.

— Skal vi gi flest mulig en sjanse, vil ikke alle lykkes og dermed vil ikke en 100 prosent garanti være et realistisk mål. Men målet om å formidle flest mulig til ordinært arbeid er vi selvsagt positive til, sier Johansen.

- Fretex bare en backup

— Jeg ønsket hele veien å jobbe i butikk, sier Spjell.

I 2008 startet Hildegunn med å prise og sortere varer i butikkene. Metoden var å jobbe seg inn i de ulike avdelingene i Fretex, samtidig som hun søkte andre jobber.

— I begynnelsen gikk jeg sammen med veilederen min rundt til butikkene. Han presenterte meg, men etter hvert som selvtilliten økte, kunne han trekke seg mer og mer tilbake. Til slutt gikk jeg rundt på egen hånd.

Det tok fire forsøk før Spar Kjøp kunne tilby henne en stilling som ekstrahjelp i butikken i Åsane.

— Men da var jeg bensikker på at jeg skulle ha fast jobb, sier Spjell.

Hun tok jobben som ekstrahjelp, men fortsatte å søke. I mars i år ble hun tilbudt fast stilling hos Spar Kjøp.

— Fretex var bare en backup, men det var den støtten jeg trengte for å klare dette. Jeg er veldig glad for at slik hjelp finnes, sier Spjell.

Tror ikke på hundre prosent

— I nærmeste fremtid kommer ikke vi til å tilby noen jobbgaranti, sier konstituert konsernsjef i A2G Odd Haaskjold.

Bergensbedriften er Vestlandets største aktør innen arbeidsrettede tiltak, og kunne i 2011 vise til arbeidsformidlingstall for syv av ti jobbsøkere. De ønsker ikke å innføre en garanti lignende den Fretex vil tilby.

— Det er viktig å huske på at mange av våre brukere av ulike grunner ikke er i stand til å holde på en fast jobb. Det handler blant annet om at noen rett og slett ikke klarer å komme seg opp av sengen om morgenen. Å innføre en garanti om at alle skal i fast jobb, innebærer å stille store krav til alle brukerne. De kravene er det ikke alle som vil klare å innfri, sier Haaskjold.

— Vi vil og skal bli bedre, vi også, men hundre prosent er et veldig høyt tall, sier A2G-sjefen.

- Skal ikke stå på oss

Personalsjefen i Fretex mener jobbgarantien vil motivere søkerne ekstra.

— Vi er i en tid hvor det er etterspørsel etter arbeidskraft, jobbsøkeren trenger ikke lure på om jobben finnes eller ikke, for det gjør den, sier Ingvald Hansen.

Hvert år har Fretex rundt 2000 mennesker i aktivitet i ulike tiltak. Jobbgarantien vil i første omgang gjelde for to av programmene, Arbeid med Bistand (AB) og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA). På landsbasis går i dag fire av ti deltakere fra AB og KiA videre til arbeid eller egenfinansiert utdanning.

- Er det realistisk at absolutt alle skal ende opp med fast jobb?

— Vårt mål er hundre prosent. Men det skjer ting underveis vi ikke har kontroll over, som gjør at vi ikke alltid kan innfri. Så helt realistisk er det ikke at hundre prosent kommer til å fullføre.