Det DnB NOR-eide selskapet forbedret resultatet før skatt med 593 millioner kroner, til pluss 232 millioner.

– Vi er fornøyd med å levere et så godt resultat i et fortsatt krevende finansmarked, sier administrerende direktør Tom Rathke til bt.no

– Resultatet viser at Vital har stått støtt i urolige tider. Vi er solide, med en kapitaldekning på 12,4 prosent. Det er godt over lovens krav på åtte prosent, sier Rathke

Vital er markedsleder innen liv og pensjon i Norge med en markedsandel på 32,7 prosent av de totale kundemidler ved utgangen av 2008.

En av grunnene til det sterkt forbedrede resultatet er Vitals beskjedne eksponering i norske og internasjonale aksjer. Det har bidratt til å begrensende tapene innenfor aksjeporteføljen slik de utviklet seg i årets tre første måneder.

Selskapet nedvektet aksjeporteføljen systematisk høsten 2007, og det fungerte etter hensikten, sier Rathke.

Vital gikk inn i 2009 med en aksjeandel på under fire prosent. Det er nå startet en forsikring oppdvekting i aksjer.

Avkastningen på selskapskapitalen, som er en del av bufferkapitalen som sikrer kundenes midler, var på 1,3 prosent. Eiendomsporteføljen ga en avkastning på 0,1 prosent etter nedskrivninger på 276 millioner kroner. Et fallende rentemarked har også bidratt til positiv avkastning i Vitals obligasjonsporteføljer.

Les også: Vital-minus i 3. kvartal

Tor Høvik