Omsetningen økte med 11 prosent til 590 millioner kroner, og driftsresultatet skiftet farge fra pluss til minus.

Resultat før skatt er derimot fortsatt et rødfarget tall, men minusen er redusert fra 50 til 20 millioner kroner.

Straume-selskapet, som fredag valgte Eivind Reiten til ny styreleder, yter spesialiserte tjenester rettet mot offshore olje— og gassvirksomhet.

Som i fjor er det selskapet AGR Petroleum Services som har den beste inntjeningen, mens lønnsomheten er noe svakere i de to andre driftsselskapene AGR Field Operations og AGR Drilling Services.

AGR Field Operations økte omsetningen hele 40 prosent i forhold til første kvartal i fjor, og er nå det største selskapet i konsernet målt etter omsetning.