I formiddag kom beskjeden om at Eurosonen er ute av en 18 måneder lang resesjon med en vekst i andre kvartal på 0,3 prosent. Ett og et halvt år med resesjon er dermed forbi.

Portugal vokser

Men det betyr ikke at krisen er over. I tillegg til at økonomien i euro-landene er kraftig gjeldstynget, er arbeidsledigheten fremdeles svært høy.

At det nå meldes om vekst kan avspeile en bølge av investeringsvilje og optimisme, men professor i makroøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Rolf Jens Brunstad, vil ha sterkere tall for å kunne friskmelde økonomien.

STABIL VEKST: EUs økonomikommissær Olli Rehn startet innlegget om de ferske resultatene på bloggen sin med sitatet: «Do nothing in haste, look well to each step, and from the beginning think what may be the end», fra fjellklatreren Edward Whymper.
AP Photo/Virginia Mayo

— Normal vekst vil være på et par prosent, på årsbasis. Nye kvartalsvise tall er også relativt usikre og basert på usikre anslag. Det er ikke engang sikkert at det er riktig, sier Brunstad.

Portugal var ett av landene som opplevde vekst i andre kvartal. Med 1,1 prosent økning i brutto nasjonalprodukt (BNP), steg det mer enn i eurosonens to største økonomier: Tyskland (0,7) og Frankrike (0,5).

— Man er ute av den tekniske definisjonen på resesjon, og det er en god nyhet. Men for å si det sånn, jeg ville ikke sprettet champagnekorken før jeg hadde et par kvartaler til, sier Brunstad.

Ingen endelig løsning

Også EUs økonomikommissær Olli Rehn advarer mot å slå seg til ro, til tross for at sparetiltak og strukturelle reformer har sett ut til å ha virket.

– Jeg håper det ikke kommer noen premature uttalelser hvor folk gratulerer seg selv og antyder at krisen er over. De foreløpige tegnene på vekst er fortsatt skjøre, skriver Rehn på sin blogg, og påpeker at vedvarende vekst er innen rekkevidde hvis krisetiltakene fortsetter.

Brunstad peker på sin side at den ekspansive pengepolitikken, det vil blant annet si et lavt rentenivå, kan ha virket positivt på investeringsviljen i næringslivet og medvirket til økningen.

— Hva betyr dette for verdensøkonomien?

— Foreløpig er ikke dette noe veldig overbevisende resultat, og det kan godt ligge innenfor den statistiske feilmarginen. Og selv om det har vært visse tegn på oppgang i USA, har man sett motsatt effekt og oppbremsing i Kina. Noen endelig løsning på gjeldskrisen har man ikke ennå.

Bra for Norge

Mens krisen har herjet rundt Norge, har oljen holdt oss flytende. Med vår gigantiske formue har vi mye enklere kunnet motvirke probleme i eurosonen ved bruk av offentlige midler, og sikkerhetsnettet har til en helt annen grad kunne stimulere økonomien.

Likevel har vi som en liten åpen økonomi en sterk todeling på grunn av oljen, hvor det høye kostnadsnivået til ikke-oljerelatert sektor til dels har virket avskrekkende på våre handelspartnere. Denne delen av norsk økonomi vil dermed spesielt dra nytte av veksten i Eurosonen.

— Fortsatt nedgang er ikke bra for det konkurranseutsatte næringslivet vårt, som til en viss grad er avhengig av salg til eurosonen. Det er positivt om resesjonen nå i det minste har stoppet opp, sier Brunstad.

LES OGSÅ: