– Et godt salg i mars er en viktig årsak til forbedringen i resultatet. I tillegg har vi god kostnadsstyring i alle våre virksomheter, sier en fornøyd toppsjef Patrik Andersson.

– Fellestrekket er at folk skal ha mat. Derfor føler vi oss relativt lite berørt av nedgangstidene, sier konsernsjefen.

Finansdirektør Tor Lund supplerer med å si.

– Vi er nå der vi skal være i forhold til de planer vi har laget, sier Lund.

Toner ned

Han er godt fornøyd med en solid kostnadsreduksjon i konsernet. Rieber & Søn har siden storsalget av all annen virksomhet enn næringsmiddelbiten, vært preget av stadige oppkjøp av andre bedrifter, både ute og hjemme.

Tor Lund røper at nå skal oppkjøpene tones ned.

– Jeg tror heller vi kan komme til å selge ut produktområder som ikke passer så godt hos oss og som ikke er nok lønnsomme til at de svarer seg, sier Lund.

Han vil ikke røpe om det allerede er prikket ut mulige salg.

Rieber & Søn ASA har i dag produksjon i syv land. Krisen og store valutasvingninger påvirker virksomheten i de ulike geografiske enheter.

– Vi har hatt en klar og sterk vekst i annet kvartal, men merker nå at den flater noe ut. Dyre importerte råvarer som følge av valutakursutviklingen og generell prisstigning hemmer resultatutviklingen i konsernet. På den annen side gir økt lønnsomhet hos Riebers selskaper i de tidligere øst-europeiske landene bidrag i motsatt retning.

I Polen har Rieber ennå ikke overtatt produksjonen av merkevarer som ble kjøpt i 2008. De polske konkurransemyndighetene har ikke godkjent kjøpet, men Tor Lund regner med at det kan skje om ikke lenge.

Tjener på sardiner

Resultatet for King Oscar-sardinene etter at produksjonen ble flyttet til Polen har bedret seg.

King Oscar er forøvrig etablert som eget underkonsern i Rieber. Dette ifølge Lund for å gjøre det lettere å trekke inn eventuelle partnere.

– Vi produserer ikke flere sardiner, men stigende kurs på amerikanske dollar i forhold til polsk valuta, gjør at lønnsomheten har bedret seg, sier Lund.

– Hva med Russland og nøtteproduktene der selger der?

– I Russland har vi hatt en eventyrlig vekst de siste årene. For første gang på mange kvartaler er det nå nedgang i salget. Ledelsen der borte har imidlertid klart å tilpasse kostnadsnivået til omsetningen, der med er lønnsomheten ikke rammet, sier Patrik Andersson.

Omsetningen i hele Rieber-konsernet i første kvartal ble 1.236 millioner, en økning på 3,4 prosent. Resultat før finansposter og skatt (EBIT) var altså på 95 millioner kroner. I fjor på samme tid var beløpet 74 millioner kroner. EBIT-marginen landet på 7,7 prosent, en marginforbedring på 1,5 prosentpoeng.

RETT I KOPPEN: - Folk skal ha mat, også i nedgangstider, sier Patrik Andersson (t.v), konsernsjef i Rieber & Søn. Her på omvisning i Toro-fabrikken i Indre Arna sammen med fabrikksjef Jan Arne Vevatne og finansdirektør Tor Lund. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE