Flere eksperter tror de langt fremskredne forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina kan komme til å gå i stå. Grunnen er Nobelkomieteens valg av den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo som årets fredsprisvinner.

Forhandlingene om en frihandelsavtale gjelder alle norske produkter, også fisk. Næringsminister Trond Giske (Ap) har tidligere anslått at forhandlingene kan få tollsatsen på laks ned fra 10 til 2 prosent. Dette utgjør 380 millioner kroner i året for norske selskaper som driver fiskeeksport, skriver avisen.

Kina ventes i løpet av året å passere Japan som det viktigste markedet for norsk fisk i Asia.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) reiser til Beijing for politiske samtaler allerede mandag. Hun mener det ikke finnes grunnlag for sanksjoner mot Norge fra kinesisk side.

— Nobelkomiteen er uavhengig av regjeringen og Stortinget. Det er dermed ikke grunnlag for tiltak mot Norge hvis man ikke liker prisvinneren, sier Berg-Hansen.