Et tillegg til aksjonæravtalen i Aker Holding skal forhindre nye bitre konflikter mellom eierne, ifølge næringsminister Trond Giske (Ap) og Aker-konsernsjef Øyvind Eriksen.

Jurister på begge sider har jobbet siden mai med å utarbeide presiseringer i aksjonæravtalen med formål å forhindre at eierne ryker i tottene på hverandre på nytt. Det skjedde i vår da daværende næringsminister Sylvia Brustad (Ap) og Aker-eier Kjell Inge Røkke for åpne mikrofoner kranglet om transaksjoner mellom Aker ASA og Aker Solutions AS.

— Hadde disse presiseringene vært på plass da, ville den konflikten aldri oppstått, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Får vetorett

Presiseringene regulerer hvilke transaksjoner mellom nærstående selskaper som krever enstemmig styreforankring før de kan gjennomføres. Da Aker sist vår solgte hele eller deler av fem selskaper til Aker Solutions, ble det sådd tvil om hvor gode transaksjonene var for kjøper.

— Den samme avtalen ville blitt inngått også med dette tillegget til aksjonæravtalen, men da ville det vært opp til styret i Aker Holding å gi sin endelige godkjenning i henhold til vetobestemmelsene, sa Trond Giske.

I tillegg tegner tilleggsavtalen opp tydeligere rutiner for hvordan minoritetsaksjonærer skal informeres om slike transaksjoner. Et vesentlig ankepunkt fra statens side i vår, var nettopp at styrerepresentant Bente Kjøll ikke fikk tilstrekkelig informasjon om de omstridte transaksjonene.

Fornyet tillit

Eriksen og Giske la vekt på at tilliten mellom partene er gjenopprettet etter kranglingen som på det verste gled over i det personlige i våres. Mandag var Giske og Eriksen hjertens enige om det aller meste.

— Forhandlingene har foregått i en god atmosfære, tilliten er tilbake og det er nesten like viktig som jussen, sa Giske.

— Vi har klart å legge konflikten bak oss og bli enige om dette tillegget. For meg bekrefter det robustheten i samarbeidet mellom eierne i Aker Holding, istemte Eriksen.