Det er den 43 mål store sjøtomten til Florvåg Verk som det nye hovedsetet for hele Frank Mohn-konsernet.

— Jeg synes denne tomten ligger veldig fint til. Dessuten er Askøy mer sentralt enn hva folk tror, sier adm. direktør Trond Mohn.

Han er svært fornøyd med at de nå har sikret seg denne eiendommen.

- Eksemplarisk kommune

— Vi ble gjort kjent med at området var til salgs for et halvt år siden. Forhandlingene har tatt noe tid, men nå er heldigvis alt på plass.

Trond Mohn skryter også av kommunes rolle i prosessen.

— Askøy kommune, ved ordfører Knut Hanselmann, har vært både ekspeditt og tjenestevillig. Måten de har håndtert denne saken kan stå som eksempel til etterfølgelse.

Knut Hanselmann sier på side at for Askøy kommune er det fantastisk å få en slik etablering med nærmere 300 arbeidsplasser.

Satte alle kluter til

— Da det ble klart at Frank Mohn kunne tenke seg å flytte hovedkontoret og all virksomhet i Helldalen ut hit, satte vi alle kluter til. Vi er veldig stolte over hva vi har fått til, sier han.

Tomten er fra før regulert til næringsformål. Før Frank Mohn AS kan flytte ut sin virksomhet, må det ganske mye bygging til.

— Vi har planer om både nybygg og dypvannskai, men utformingen er litt avhengig av kommunens detaljregulering, sier Trond Mohn.

Det skal ikke ta lang tid, lover både ordfører Hanselmann og næringssjef Bård Sandal.

— Vi i Askøy har mål om å være så raske at det er Frank Mohn som må løpe etter oss, sier Sandal, mens den tidligere 400-meterløperen Trond Mohn bare smiler.

Vil planere tomten

Midt på Florvåg-tomten er det i dag en ganske høy bergknaus. Den vil bli sprengt vekk og massen brukt til utfylling og ny kai.

— Når smeller de første dynamittsalvene?

— Vi er klar når kommunen er klar, sier Mohn.

Sønnen Fredrik Mohn legger til at de vil bruke nødvendig tid på å planlegge hvordan det nye hovedkvarteret skal se ut. Det må bli minst et kontorbygg og et verkstedbygg, men antall kvadratmeter kan han ikke si noe om ennå.

Håper markedet bedrer seg

— Vi får god plass her og beliggenheten er flott. Samtidig er det såpass skjermet at vi får være litt i fred. Jo, jeg tror det skal bli bra her. Vi får bare håpe at markedet tar seg opp igjen også, sier Fredrik Mohn.

Han antyder at alle de nærmere 300 ansatte i Helldal kan være flyttet til Florvåg innen utgangen av 2012.

— I Helldal har vi vurdert utvidelse en tid. Men det er for trangt. Vi er rett og slett vokst litt ut av stedet, sier han.

De ansatte i Helldal ble informert direkte av Trond Mohn på et møte i går formiddag klokken halv tolv.

Får mer sol

— Hvordan tok de det?

— De jobber i en kjempebedrift, så de er positiv til alt. Dessuten sa jeg at på Florvåg skinner solen, spøker Trond Mohn (i Helldal er det ganske trangt mellom fjellsidene, red. anm.).

Et alternativ ville være å bygge et kontorbygg for seg.

— Men vi er en industribedrift, og det er vi ganske stolt av. Vi vil fortsette å være en integrert bedrift, sier Trond Mohn.

Det var hans far, Frank Mohn, som startet bedriften i 1938. Frem til 1964 lå den i Verftsgaten 2A, i forlengelsen av det bygget der TV 2 holder til i dag. Da flyttet de ut av sentrum og til Helldal.

— Er det følelser knyttet til å flytte derfra?

— Nei. Det blir ikke vanskelig i det hele tatt.

**Les også:

Næringssjefen roser bedriftene**

Tror mange vil flytte etter

Etter siste endring går all selskapsskatt, 28 prosent av overskuddet, direkte til staten. Men både ordfører Hanselmann og Trond Mohn er enige om at Askøy godt kunne være mottakeren når Frank Mohn-konsernet får sin forretningsadresse på Florvåg.

— For oss er det uansett fantastisk å få så mange nye arbeidsplasser i en omgang. Og så er det rart med det. Alle vil jo bo nær stedet de jobber. Så på sikt tror jeg mange av de 300 vil flytte til Askøy. Og da blir det jo mye skatteinntekter til kommunen, sier Hanselmann.