Ifølge Statoil blir det i realiteten en havbunnsfabrikk.

— Undervanns-gasskompresjon er et viktig teknologisprang for å øke utvinningsgraden og levetiden for flere gassfelt. Med denne teknologien på plass, er vi også ett skritt nærmere ambisjonen vår om å kunne flytte prosesseringsutstyr ned på havbunnen, Siri Espedal Kindem, direktør for teknologi i Statoil i en pressemelding.

900 millioner

Kontrakten Statoil har inngått med Framo Engineering har en verdi på rundt 900 millioner kroner. Arbeidet starter umiddelbart og kontrakten har en varighet frem til november 2015. Gullfaks kan bli en av de første installasjonene i verden med gasskompresjon på havbunnen, ifølge Statoil.

Kompresjonsteknologien skal tas i bruk ca 15 km fra Gullfaks C-plattformen. Etterhvert som et felt blir eldre, reduseres det naturlige trykket i reservoaret. Derfor er det nødvendig med kompresjon for å få opp mer gass og frakte den til plattformen, opplyser selskapet i pressemeldingen.

I 2009 fikk Framo Engineering kontrakt på utvikling av teknologien etter en studiefase i 2008 med flere industrileverandører. Nå er teknologien kvalifisert og konseptet modnet for utbygging. Kontrakten er inngått med forbehold om positiv investeringsbeslutning.

- Positivt

Dette er den første leveransen Framo Engineering har til Statoil innen ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging (EPC) av havbunns system.

— Det er positivt å se at vi har flere som kan levere tjenester innen dette segmentet. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Framo Engineering som leverandør av pumpesystemer. Dette oppdraget bygger videre på kompetanse innen teknologi og prosjektgjennomføring derfra. Vi har i felleskap jobbet med teknologiutvikling over tid som nå munner ut i en EPC-kontrakt for første gang, sier Espedal Kindem.