- Det er selvfølgelig rart å gå fra å være tre tusen kolleger til tre. Samtidig vil jeg si at det er utrolig hvor fokusert du blir når du bare er tre personer. Det blir en egen kraft å kunne konsentrere seg om langt færre problemstillinger, sier Frank Mohn. I vår gikk han av som toppsjef i Rieber & Søn etter at oppkjøpet fra Orkla var et faktum. Nå vil han starte rådgivervirksomhet basert på den erfaringen han har fått, rettet inn mot bedrifter på Vestlandet.

Ledig posisjon

- Det skjer utrolig mye på Vestlandet. Det etableres stadig ny virksomhet, samtidig som det oppstår nye behov for de etablerte. Å drive strategisk rådgivning overfor industrivirksom­heter her vest er en ledig posisjon, og den akter vi å ta, sier Mohn.

Med seg på laget har han to tidligere Rieber & Søn-kolleger — eks-innkjøpsdirektør Marius Næss og Arve Janbu Fresvik - som hadde ansvaret for forretningsutvikling i matvarekonsernet. De har alle erfaring fra konsulentvirksomhet, og mener det er en fordel at de kommer fra Vestlandet.

Skepsis til mørkkledde

- Det er ikke det viktigste, men det viser seg at de store konsulentselskapene i Oslo har lite søkelys på vestlandske bedrifter. Samtidig er det også en viss skepsis til mørkkledde konsulenter fra Oslo her på Vestlandet, sier Frank Mohn.

Navnet på selskapet er Momentum Partners, i navnet ligger noe av kjerneideen til hva de tre ønsker å oppnå.

- Vi er opptatt av gjennom­føringskraft. Og for å få en endring til å skje, trengs det både innsikt og kapasitet til å håndtere problemstillingene. I hverdagen slites topplederne gjerne mellom den daglige driften og endringsprosessene. Det er her vi kan bistå med både kunnskap og kraft til å holde farten i prosessene, sier Frank Mohn.

Skepsis til mørkkledde

Han tiltrådte i Rieber & Søn- stolen i februar 2012. Bare et drøyt halvår senere ble det klart at Rieber-familien hadde valgt å ta imot et tilbud fra erkefienden Orkla. Dermed var det tradisjonsrike matvarekonsernet fra Bergen historie i mai i år. Frank Mohn har også jobbet for Jotun-konsernet før han kom til Rieber & Søn.

- Uvant å gå over i noe som ikke er en topplederjobb?

- Egentlig ikke. Jeg har sagt nei til noen tilbud fra industribedrifter her i byen. For meg blir det å starte noe helt nytt det mest spennende. Derfor kunne jeg ikke la denne anledningen gå fra meg.

Varig atferdsendring

Går det som Frank Mohn ønsker vil selskapet ha flere medarbeidere om ikke lenge.

- Vi starter med oss tre, og det vil være tilstrekkelig i en oppstartsfase. Samtidig er vi på jakt etter gode hoder som kan tenke seg å jobbe sammen med oss fremover, sier den nybakte rådgiveren.

Det nye selskapet har erfaring nok til å ta oppdrag i flere bransjer.

- Vår kunnskap kan hjelpe, enten det handler om ny strategi, oppkjøp eller restrukturering. Målet er selvfølgelig å skape varig økt lønnsomhet for aksjonærene. Men det er også viktig å få til varig endret atferd i den grad det trengs. En god rapport betyr ingenting dersom den ikke fører til varige endringer som gagner virksomheten. Derfor vil vi også rette oppmerksomheten mot utvikling av organisasjonen hos klienten selv, slik at de kan ta med seg erfaringer fra prosesser der vi har vært inne til andre situasjoner som skal løses, sier 44-åringen.