- Det falt seg vel bare naturlig å avslutte murmesterkarrieren. Jeg angrer ikke på det i dag, sierGeirPaulsen.

Og i følge skattelistene kan det se ut til at Paulsens valg om å legge murerskjeen på hyllen var fornuftig rent økonomisk. Med 12,6 millioner er han rett foran tidligere Tryg-sjef Kjerstin Fyllingen på listen over de med mest inntekt i Hordaland. 12,6 millioner endte Paulsen med i fjor.

1,3 milliarder

For elleve år startet han satsingen på å utvikle eiendommene faren hadde investert i. Verdien på eiendomsporteføljen harGeirPaulsentidligere anslått til rundt 1,2-1,3 milliarder kroner.

Ved inngangen til fjoråret eiden Paulsen-sfæren 101 boliger i Bergen. Men størst er de på kontor— og næringslokaler. Rundt 60.000 kvadratmeter kontrolleres av selskapet MNG Holding som de tre søskneneGeir Paulsen, Marianne Strand Larsen og Nils Paulsen eier med en tredel hver.

Bare til bedrifter

De 101 boligene er alle leid ut til bedrifter som igjen leier videre til de som skal bo der.

- Vi driver dette i stor grad som en egen næringsvirksomhet der vi har servicepersonale og forholder oss kun til bedriftene som leietakere. Vi tyner ikke ut de høyeste prisene på den måten, men driften blir mer effektiv for oss, fortalte GeirPaulsen i et intervju om hvordan MNG Holding driver forretningene.

Da var MNG i ferd med å renovere Nordea-bygget i Allehelgens gate 2.

- Jeg tror det vil være et bra marked for næringsarealer i Bergen sentrum også fremover. Samtidig er det interessant å følge med på hva DNB sin flytting til Solheimsviken medfører. Dette gjør at det blir relativt mye areal ledig i sentrum og det kan tenkes å gi et prispress nedover, saGeirPaulsen i intervjuet. Prispress eller ei så kan han i all fall eksmureren skilte med en solid inntekt ved fjorårets skatteoppgjør.

Inntektstoppen for Hordaland

Inntektstoppen for Sogn og Fjordane