Arne-Christian Haukeland flytter i løpet av sommeren fraBergen til Brasil for å bygge opp et kontor for DnB NOR i Rio.

— Norske selskaper viser for tiden en enorm aktivitet iBrasil. Vi vil følge våre norske og nordiske kunder og støtte dem lokalt når desatser i nye markeder, sier Arne-Christian Haukeland om bakgrunnen for bankenssatsing.

Han regner med at nærmere 150 norske selskaper er etablert iRio, alt fra store som Statoil og Aker til små lokale vestlandsbedrifter som erspesialisert innen sine nisjer.

Olje og shipping

Haukeland peker også på bankens internasjonale strategiinnen energi og shipping.

— Vi har en rekke globale kunder innen disse segmentene, ogde opererer alle i Brasil.

- Er det disse bransjene som også vil være hovedområdene forBrasil-kontoret?

— Svært mye vil nok være relatert til kontraktene rundtPetrobras, utstyrsleveranser, supplyskip, alt som knytter seg til utbyggingenpå sokkelen der. Men det er også andre store norske selskaper i Brasil, foreksempel Norske Skog og Umoe Bio Energi.

Disse overskygges litt av alt somskjer innen olje, men vi ser et stort potensial for mange andre norskeselskaper i Brasil.

Siviløkonomen Haukeland, som nå er banksjef og leder av DnBNOR-konsernets latinamerikagruppe, med kontor i Bergen, sier at han i førsteomgang vil få med seg tre lokalt ansatte ved det nye Rio-kontoret.

Målet er å vokse gradvis i takt med norske og nordiskekunders aktivitet i Brasil. Etter hvert regner han med at flere av bankensnorske spesialister innen energi og shipping vil flytte med til Rio.

Dollarfinansiering

— Grunnen til at har valgt å bygge opp etrepresentasjonskontor og ikke en filial, har med brasiliansk banklovgivning ågjøre. Alternativt måtte vi i tilfelle sette opp en datterbank, og det lønnerseg ikke i første omgang.

Haukeland sier også at i de bransjene DnB NOR arbeider, vildet meste av utlån til kunder som opererer i Brasil skje somdollarfinansiering.

— Brasil tillater ikke at det lånes ut i dollar lokalt.Derfor vil våre dollarlån til Brasil i hovedsak enten bli gitt fra Norge ellerfra vår filial i New York, sier han.

Kulturforskjeller

- Snakker du portugisisk?

— Jeg har jobbet med Brasil siden 1998, så jeg greier meg pået enkelt nivå. Men når jeg nå skal være der permanent, må jeg gjøre en innsatsfor å lære språket skikkelig. Mange kan engelsk, men skal du lykkes, er dethelt nødvendig også å beherske det lokale språket på et forretningsmessig nivå.

- Hva blir den største utfordringen i Brasil?

— For min del blir det blant annet å gjøre meg kjent medbyråkratiet og regelverket i forbindelse med at vi skal sette opp et egetselskap og ansette folk. Det blir også å bygge bro mellom to kulturer, å fåbrasilianerne som skal jobbe for oss til å forstå DnB NOR-kulturen samtidig somde skal jobbe effektivt inn i det brasilianske markedet, sier Haukeland

FLYTTER: Siviløkonom Arne-Christian Haukeland, som nå er banksjef og leder av DnB NOR-konsernets latinamerikagruppe, med kontor i Bergen, sier at han i første omgang vil få med seg tre lokalt ansatte ved det nye Rio-kontoret.