Onsdag ble det holdt allmøte hos FotoKnudsen i Fyllingsdalen. På møtet fikk de ansatte vite at selskapet selges til AlbumPrinter B.V. i Nederland. Albumprinter er et datterselskap av Vistaprint, som er notert på Nasdaq-børsen i New York.

— Representanter for de nye eierne var tilstede på allmøtet. Det virket for meg som om man fikk en veldig god mottakelse, men det er selvfølgelig nervøsitet og engstelse hver gang slike ting blir kjent, sier hovedeier og administrerende direktør Ole Bjørn Knudsen i FotoKnudsen.

Snudde raskt etter konkurs

Han beskriver det siste året som uvirkelig. I februar i fjor gikk familiebedriften konkurs. Knudsen og barna hans overtok da den delen av selskapet som stod for fremkalling og håndterte kundenes bildebanker på nett.

Til tross for konkursen endte fjoråret med et overskudd etter skatt på 13 millioner kroner for den videreførte virksomheten.

— Det var uvirkelig at vi skulle få selskapet på fote igjen så raskt, sier Knudsen.

- Det er stordriftsfordeler

Knudsen vil nå gå over i en stilling som rådgiver, mens Cecilie Gaustad blir landsjef når FotoKnudsen overtas av Albumprinter.

— Alle ting fortsetter som før i den nærmeste fremtid med produksjon i Fyllingsdalen, men de nye eierne må få gjøre som de vil på lang sikt. Dette er et område hvor det er stordriftsfordeler, sier Knudsen.

Hemmelig pris

Ettersom motparten er børsnotert, kan ikke Knudsen gå ut med hvor mye penger han og familien får for salget.

— Vi avla et hyggelig resultat i 2013 og det er jo sånn at det må være en fornuftig pris for at man blir enige.

Ifølge den avtroppende direktøren var det en riktig industriell løsning å selge FotoKnudsen.

— Dette blir et nytt moment i debatten om bergensk eierskap. Men dette er en prosess som har pågått i 15 måneder og dette er forretningsmessig fornuftig.

- Meget anerkjent

Oppkjøpet skal etter planen gjennomføres i juli.

Wouter Staatsen, som er administrerende direktør i Albumprinter, sier ifølge en pressemelding at han ønsker FotoKnudsen velkommen.

— FotoKnudsen AS vil bidra med et sterkt, lokalt, meget anerkjent og tiltrodd varemerke og en organisasjonskultur med fokus på kundetilfredshet, sier Staatsen.

Takket nei i fjor

Ole Bjørn Knudsen forteller at det allerede for ni år siden var dialog mellom FotoKnudsen og Albumprinter.

— Den gang var vi kunde hos dem. Under konkursen i fjor tok de kontakt med oss og spurte om vi kunne samarbeide, men jeg takket pent nei, sier Knudsen.

Selskapene holdt likevel kontakten, og fra nyttår begynte forhandlingene ifølge Knudsen for alvor å ta seg opp igjen.