Fortsatt bærer fotobutikken i gågaten på Åsane Storsenter Foto Knudsens skilt. Så ferskt er eierskiftet at den nye eieren Jotunfjell Partners, som også eier Elite Foto, ikke har rukket å få på plass de nye skiltene.

I dag er butikken stengt, men ingen vil si hvorfor.

— Dette har jeg ingen kommentar til, sier styreformann Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partnes.

Totalt 24 butikker var i Foto Knudsens eie før de begjærte seg selv konkurs og oppstod som en webbasert butikk.

19 av dem skal etter planen inngå i kjeden Elite Foto, som blir den klart største på det norske markedet, fulgt av Japan Photo og Foto og Video.

Viser til styreleder

Daglig leder Helge Johan Lindalen i Elite Foto er også taus om hvorfor butikkene deres nå plutselig er stengt.

— Denne saken er det Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners som skal kommentere.

- Det verserer rykter om at Konkurransetilsynet har beordret midlertidig stengning av butikkene mens de undersøker om Elite Foto har en for dominerende markedsposisjon. Kan du bekrefte eller avkrefte dette?

— Det har jeg ingen kommentar til, sier Helge Johan Lindalen i Elite Foto.

Konkurransetilsynet bekrefter

Alle oppkjøp og fusjoner over en viss størrelse må godkjennes av Konkurransetilsynet. Elite Foto og Foto Knudsen ba om et unntak fra gjennomføringsforbudet, og drev Foto Knudsen-butikkene videre som vanlig etter konkursen.

Konkurransedirektør Christine Meyer bekrefter at butikkene som Elite Foto vil overta nå er stengt.

— Vi må først undersøke om dette har noen negative virkninger for konkurransen. Det er vi i ferd med å gjøre. Derfor har vi ikke gått med på et unntak fra gjennomføringsforbudet, sier Meyer.

Kan gå raskt

— Vi vil snakke med konkurrentene og se hvordan dette markedet er. Hele fotobransjen er i sterk utvikling med digitalisering, sier hun.

Konkurransetilsynet har klare tidsfrister å forholde seg til i behandling av fusjoner og bedriftssammenslåinger.

— Men hvis vi finner at dette er uproblematisk, vil vi relativt fort kunne komme til en konklusjon, sier Meyer.