En enstemmig komite for finans ber styret i pensjonskassen Bergen om å gjennomgå selskapets investeringer i fossile ressurser. Bystyret skal behandle saken kommende onsdag.

BKP har over 11.000 aktive medlemmer, og yter pensjoner til kommunensatte i Bergen.

Mellomfornøyd

Det var bystyrerepresentant Endre Tvinnereim fra Byluftlisten som gjennom et privat forslag tok til orde for at BKP kvitter seg med eierposter i selskaper som har store bokførte verdier av fossile reserver, særlig kull.

Tvinnereim mener henstillingen til BKP-styret burde vært enda klarere enn det som nå foreligger som forslag til bystyremøtet.

— Dette er ikke et spesielt radikalt forslag. Etter at vi leverte det, har Storebrand trukket seg ut av 19 selskaper som driver innen kull og oljesand. Hvis Storebrand kan gjøre det, bør BKP også vurdere det, sier Tvinnereim.

- Taper verdi

Tvinnereim viser til at mange energiselskaper i dag har bokført store reserver av kull, olje og gass som ikke kan utvinnes dersom vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. De overskytende reservene blir dermed «ubrennbare» og verdiløse. Det kan føre til at at disse selskapenes fossilreserver vil miste store deler av markedsverdien hvis verden lykkes med en rask overgang til fornybar energi, fremholder Tvinnereim.

Statoil er blant selskapene som er mest sårbar hvis fossile reserver blir liggende under bakken, ifølge en studie utført av storbanken HSBC.— Bergen har som målsetting å nå togradersmålet. Hvis målet skal nås, blir mange selskaper som driver med kull bli mindre verdt. Da bør vi heller ikke ha aksjer i disse selskapene. Dette handler om at det må være samsvar mellom kommunens politiske og finansielle mål, sier Tvinnereim.

Han viser også til den siste rapporten fra FNs klimapanel som fastslår at to tredjedeler av de fossile ressursene, og særlig kull, må bli liggende uneder bakken. Det internasjonale energibyrået (IEA) har tidligere sagt det samme.

Tommelen ned

Styreleder Tor Woldseth (Frp) i BKP har tidligere vendt tommelen ned for uttrekking av pensjonskassens investeringer i fossilbaserte energiselskaper.

— Vi skal forvalte pensjonistenes penger på en trygg og god måte. Å kutte ut aksjer som driver med fossil energi, er ikke på vår dagsorden, sa Woldseth til BT 26. mars i år.

Nå ser det likevel ut til at BKPs fossilporteføljen blir tema i styret. Direktøren i Bergen kommunale pensjonskasse blir også invitert til finanskomiteen for å orientere om selskapets strategiier når det gjelder investeringer, risiko og etiske regelverk.