Han tror at mange unge ikke kjenner til hvilke rettigheter de har som sommervikarer. Selv sier han at han ikke kjenner arbeidsmiljøloven særlig godt.

– Mange unge har nok forventninger til at slike ting går av seg selv, og at bedriften skal være et trygt sted, sier han.

Gode skussmål

Pham har sine første dager som produksjonsmedarbeider hos Hennig-Olsen i Kristiansand. Han er en av 30 ferievikarer som skal holde produksjonen i gang i sommer. Bedriften får gode skussmål av LO Vest-Agder når det gjelder å ta vare på sine ferievikarer, noe Pham er glad for. Han synes det er veldig viktig at unge arbeidstakere får det de har krav på.

– Det er mange unge ferievikarer som kanskje ikke har så mye erfaring fra arbeidslivet fra før. Det er viktig at de blir respektert, og at de får det de skal ha, sier 19-åringen.

Fornøyd

– Vi skal følge de regler som er innen ansettelser av ferievikarer – ja, i alle ansettelser, sier Per Even Pedersen, serviceleder hos Hennig-Olsen.

Pham er så langt veldig fornøyd med sin nye arbeidsplass.

Lars Hoen