• (1/2)
    STERKE KREFTER: Fire oppdrettsanlegg opplevde rømninger under stormen «Nina» i helgen. Til sammen er mer enn 100.000 fisk rømt - i hele 2014 rømte det 300.000 fisk fra norske oppdrettsanlegg. Bilde er fra Landrovågen og er ikke relatert til oppdrettsanleggene omtalt i saken. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Fortviler over rømt fisk

I 2014 rømte det om lag 300.000 fisk fra norske oppdrettsanlegg. I 2015 har mer enn 100.000 fisk rømt på en helg.