• Autogaragen Nye AS vil bygge to store bygg på opptil åtte etasjer og til sammen 14.000 kvadratmeter. Byggene skal inneholde handel, kontor og boliger. Bergen kommunale bygg eier den ene tomten, og er med på planene.
  • Arkitektene i LINK Signatur har tegnet to skråstilte bygg mellom Nygårdsgaten og Johannes Bruns gate, med gangbro mellom dem.
  • I kvartalet mellom Lars Hilles gate og Strømkaien vil grunneierne bygge et skolesenter på opptil åtte etasjer. To av fasadene vil bli bevart, ellers skal store deler av kvartalet rives.
  • Smith-Sivertsen AS vil rive Nygårdsgaten 29 og sette opp et nytt hotellbygg i massivtre. Formålet er å utvide hotellet Citybox, som familieselskapet driver.