Resultatet for 2008 var betydelig høyere, men skyldtes salget av datterselskapet Skandiabanken Bilfinans AS, som alene sto for 594 millioner kroner i ekstra inntekter.

— Det at vi vokser innen langsiktig sparing tar vi som en tillitserklæring fra våre kunder. Vi utfordrer nå det etablerte sparemarkedet, og jobber målrettet for å bli den mest attraktive spareportalen på nett, sier leder i Skandiabanken Øyvind Thomassen.

Kunders sparing i fond utgjorde i fjor vel to milliarder kroner, en økning på én milliard fra året før. Plassering i aksjer økte fra 1,9 til 3,7 milliarder kroner.

Tallene for 2009 viser en nedgang i utlån med sikkerhet i fast eiendom. Nedgangen har sammenheng med redusert antall nyinnvilgede boliglån, spesielt i første kvartal av fjoråret, samt økt nedbetaling av eksisterende lån.

Den bergensbaserte nettbanken kan skryte av å ha kun 0,51 årsverk pr. 1000 kunder.

Men også Skandiabanken har sett en tendens til noe økt mislighold av kortsiktige forbrukslån.

— Med lav rente og lett tilgang på penger er det lett å øke forbruket, men på sikt er det nedbetaling av gjeld og langsiktig sparing som gir økonomisk frihet, sier Øyvind Thomassen.

Skandiabanken 2009 2008
Rente- og prov. inntekter 1.185 1.710
Resultat før tap 193 725
Resultat før skatt 149 690