Den bergenske matvarekonsernet sliter fortsatt med sviktende salg av sine kjente posesupper. I tillegg påvirkes de internasjonalt av uroen i eurosonen. Salget har vokst fra andre kvartal. Men dette kvartalet gav konsernet det første minusresultatet noensinne etter at de ble et rendyrket næringsmiddelselskap. Både i Vest-Europa og Sentral-Europa har konsernet en nedgang. Dermed ligger salgstallene etter ni måneder under fjoråret.

Suppesvikt

Noe av inntekstsvikten skyldes valutaeffekter, men det er fortsatt en reell salgssvikt på 2,2 prosent. Årsaken er blant annet den usikre situasjonen rundt euroen og landene rundt Middelhavet, som smitter over på kundenes holdninger i sentral-Europa. I Norge er salget på linje med fjoråret. Bak disse tallene ligger en stabil utvikling i posesauser, mens de kjente posesuppene fortsatt sliter. Det blir imidlertid kompensert av større etterspørsel etter ferdige supper.

Rieber & Søn fikk driftsresutat på 98 millioner i tredje kvartal, mot 107 millioner i samme periode i fjor. Resultat før skatt er 88 millioner kroner, mot 116 millioner året før.

Lavere marginer

— Noe av resultatnedgangen skyldes også at vi dreier salget over til nye produkter der marginene er lavere enn i våre tradisjonelle supper og sauser, sier konsernsjef Frank Mohn.

Han synes det er oppløftende at salget i Norge har stabilisert seg, men vil helst se flere kvartaler før han konkluderer med hvordan salgsutviklingen går.

— Vi lanserer mange nye produkter i høst og tilbakemeldingen på disse har vært god så langt. Likevel må vi se at forbrukerne kjøper disse produktene på nytt før vi kan sprette champagnen, sier Frank Mohn.

Konsernet forsøker seg med ferdigretter av fisk, i tillegg til ferske tacolefser og andre tacorelaterte produkter.

Det er forøvrig ingen champagnestemning blant de ansatte etter at Rieber-familien solgte aksjene sine til Orkla. Organisasjonen venter fortsatt på hva som bir konsekvensen av oppkjøpet i form av funksjoner so forsvinner og hvilke som beholdes.