I løpet av første halvår i 2009 er det registrert 243 konkurser i Hordaland. Til sammenligning var tallet på konkurser 288 i hele 2008.

Økningen var mest dramatisk første kvartal hvor antallet konkurser var doblet sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen forsatte i andre kvartal i år, men ble redusert til 34 prosent.

– Det er mange flere som går konkurs i år enn i fjor. Vi hadde en tøff periode i 2003 også, men norsk næringsliv har en verre nedtur nå. På grunn av de dårlige tidene internasjonalt er det fortsatt tøffest for aktører som driver med eksport, sier Bjørn Roger Wilhelmsen, makroøkonom i First Securities.

Venter et vendepunkt

Bransjene som skiller seg ut med flest konkurser er bygg og anlegg, eiendomsomsetning, finans, detaljhandel og serveringsvirksomhet.

– Bygg og anleggsbransjen hadde svært høy aktivitet fra 2005 til begynnelsen av 2008. Det har vært få oppføringer det siste året, men nå ser boligmarkedet ut til å ta seg opp igjen. Rentekuttene ser ut til å gi en klar effekt og husholdningenes oppfatning av sin egen økonomiske situasjon er bedre. Husholdningene har spart og vært mer forsiktige, men begynner nå å bruke penger igjen, sier Wilhelmsen.

Stabilt i Sogn

Sogn og Fjordane hadde en økning på 44 prosent i konkurser i første kvartal. Andre kvartal, derimot, endte med 20 konkurser, det samme som andre kvartal i 2008.

Totalt ble det i Norge åpnet 1384 konkurser i andre kvartal. Dette er 58 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Wilhelmsen vil ikke uttale seg spesifikt om utviklingen i ulike landsdeler, men nevner olje— og gassnæringen som påvirker flere bedrifter på Vestlandet.

– Det ser bedre ut for denne bransjen enn vi hadde fryktet en stund. Oljeselskapene har meldt om økte investeringer i de kommende årene og det ser lysere ut for bedrifter som er eksponert mot denne bransjen.

– Også internasjonalt ser vi at den økonomiske nedgangen bremser kraftig. Vi ser tendenser til stabilisering, men på lavt nivå. Vi tror på et vendepunkt i konjunkturene, og at det vil gå gradvis oppover i andre halvdel av 2009, sier makroøkonomen.

Tror du på en bedring av økonomien i 2009?