Driftsresultatet ble likevel uendret, minus 5,7 millioner dollar, mens resultat før skatt viser et noe redusert underskudd sammenlignet med fjorårets tre første måneder.

Petrolia opererer og investerer i boreinstallasjoner for offshore boring etter olje og gass, og er også involvert i andre aktiviteter knyttet til service på olje— og gassfelter.

I kvartalsrapporten skriver styret, med styreformann Berge Gerdt Larsen i spissen, at prosessen med å flytte hovedkontoret ut av Norge fortsetter.

Styret er også på tå hev i forhold til markedet generelt fordi det betrakter den finansielle usikkerheten som høyere enn normalt.

Styret mener likevel det er positive tegn til forbedring i den globale markedssituasjonen. Men dette har så langt ikke gitt effekt for operatørene, og styret ser utfordringer både når det gjelder prisfastsettelser og varighet av kontrakter.

Petrolia ASA 2011 2010
Driftsinntekter 20,7 17,1
Driftsresultat -5,7 -5,7
Resultat før skatt -3,5 -2,1

* Tall i millioner US dollar