Fortsatt kaldt tevann på kinesisk dialogbord

Norges Bank har de siste to årene forsøkt å få i stand et besøk i Kina uten å lykkes. Heller ikke Stortingets finanskomité kommer noen vei i Østens rike, og Norge blir oversett av Kina i Arktis-samtaler.