— NSB har ingen planer om å bytte ut det danske Carlsberg og det østlandske Ringnes, sier konsernsjef Geir Isaksen til bt.no

Svaret kom da NSB torsdag la frem regnskapet for årets første åtte måneder, og planene for fremtiden.

— Det er mangt en konsernsjef må ha rede på. Men selv om Hansa lager et godt øl, så kan jeg ikke si noe om serveringen på Bergensbanen. Den må nok sees i en større sammenheng, sa Isaksen. Så selv om det har vært et folkekrav i mange år, og flere Facebook-grupper har krevd det, blir det ikke mulig å nyte en Hansa når man reiser gjennom Vestlandets spektakulære natur, langs Bergensbanen.

Flere over Finse

NSB-ledelsen hadde imidlertid positive nyheter også. Jernbanen går så det suser i dette landet, og etter noen dårlige år er det igjen vekst på Bergensbanen.

Pr 1. september vart det 747 000 reisende over tellepunktet Finse. Det er en beskjeden fremgang på 0,6 prosent fra i fjor. NSB har hatt en samlet passasjervekst på 1,4 millioner hittil i år, og har passert 35 millioner reisende. Det gir et pluss i regnskapet på knapt 270 millioner.

NSB driver imidlertid med mye annet, både busstrafikk og drift av eiendom, gjennom selskapet ROM, gir pene inntekter. Mens godstrafikken med tog er fortsatt et smertensbarn. Mange uhell og forsinkelser har ført til lav omsetning og en drift som går med underskudd.

Helst ikke privatisering.

Flere av de borgerlige partiene har varslet i sine program en privatisering av deler av NSB, som Vossebanen. De mener konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen under Bondeviik 2-regjeringen viser at det er veien å gå for togdriften.

Konsernsjef Isaksen er ikke mot konkurranse, det opplever NSB på en rekke områder. Men han advarer mot hastverk.

— Så lenge det pågår en så kraftig utbygging av både togdriften og eiendomsmassen vår, tror jeg det er klokt å vente med en videre konkurranseutsetting.

Isaksen regner med at politikerne er enig i at det er lurt å vente med dette.