Odd Drevland var i en årrekke styreleder i selskapet Taxi Vest. Nå har selskapet saksøkt den tidligere advokaten for 2,2 millioner kroner, pluss renter.

Taxi Vest mener Drevland urettmessig tok penger fra en klientkonto han disponerte på vegne av selskapet.

Drevland har via sin advokat, Per Magne Kristiansen, argumentert med at han hadde utført en del arbeid for selskapet.

Tiltalt for avtale

Han har blant annet vist til en angivelig avtale han hadde med avdøde Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth. Avtalen var utformet nærmest som en blankofullmakt, som gav Drevland mulighet i fremtiden til å ta ut det han mente å ha krav på i forbindelse med arbeid for Taxi Vest.

Dette mener Taxi Vest har betydning for troverdigheten til disse listene (Advokat Morten D. Haldorsen)

I den kommende straffesaken mot Drevland, er han blant annet tiltalt for å ha forfalsket denne avtalen. Da rettssaken startet onsdag, gikk Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen inn på hvilken rolle Drevland hadde hatt i selskapet.

— Han har hatt ett advokatoppdrag, det var å ta vare på pengene på klientkontoen, sa Haldorsen

- Kan ikke arbeide uten honorar

Verken Drevland eller hans forsvarer stiller i rettssaken. Etter planen skulle de legge frem timelister som de mener dokumenterer at han har utført advokatarbeid for selskapet hvor han var styreleder, og at han på bakgrunn av det hadde rett til å ta penger fra Taxi Vests klientkonto.

— En advokat med så stor arbeidsbyrde som Drevland hadde, kan ikke forventes å arbeide mer enn 1000 timer uten honorar, har Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, skrevet i et prosesskriv til tingretten.

29. februar

Politiet har gått gjennom en del av timelistene fra Odd Drevland. I retten kom det frem at Drevland blant annet har ført fem timer arbeid for Taxi Vest 29. februar 2007. «Dette er en dato som ikke finnes», konkluderes det tørt i politirapporten.

Haldorsen viste i retten også til at Drevland ett år førte timer for en generalforsamling i Taxi Vest, til tross for at han samme år fikk styrehonorar i form av å være styreleder i selskapet.

— Dette mener Taxi Vest har betydning for troverdigheten til disse listene, sa Haldorsen i retten.

Trang fødsel

Den sivile saken skulle egentlig begynt mandag denne uken, men ble utsatt etter at Drevland hadde anket et vedtak om at han ikke fikk utsatt rettssaken av helsemessige årsaker. Anken førte ikke frem.

Advokat Per Magne Kristiansen hadde fått instruks av sin klient om å forlate retten dersom saken ikke ble utsatt. Det gjorde han onsdag morgen.

Onsdag kl. 13 fortsatte saken, uten verken Drevland eller hans advokat. Saken vil dermed gå mellom Taxi Vest og forsikringsselskapet AIG, som er medsaksøkt med Drevland i kraft av å være hans sikkerhetsstiller.