Først ble demokratikampen knust, så satte Kina verdensrekord i velstandsvekst

Siden 1989 har Kina oppnådd den samme veksten i levestandard som Norge brukte hundre år på.