Gunnar Randers Forskningspris for 2005 er tildelt professor Øystein H. Fischer for hans banebrytende arbeider innen supraledning.

Fischer har i sin forskning vist hvordan nye materialer kan lede mye elektrisk strøm uten motstand ved høye magnetiske felt og hvorfor dette skjer, skriver www.ife.no.

Prisen består av et kunstverk og et beløp på 100.000 norske kroner, og kan gis til nordmenn eller personer som har tilknytning til norske forskningsmiljøer.

Randersprisen ble etablert i 2001 og deles ut hvert annet år for å belønne innsats til fremme av utviklingen innen grunnleggende materialvitenskap, innovasjon eller teknologiske gjennombrudd på dette området

Les mer om Øystein H. Fischer og hans arbeider her på Hjemmesiden til Institutt for Energiteknikk

VINNEREN ER: Øystein H. Fischer er tildelt Gunnar Randers Forskningspris for 2005. Foto etter tillatelse fra instituutt for energiteknikk.