Erling Roland har forsket på mobbing og trusler via mobiltelefon. I 2001 var han med på å gjennomføre en spørreundersøkelse der 6.000 ungdommer fra 5. til 10. klasse deltok.

Slipper å se offeret i øynene

Roland konkluderer med at den nye teknologien skaper mer mobbing og trusler blant unge.

— Terskelen for å plage andre blir lavere når du slipper å se den du mobber eller truer i øynene. Dette er et velkjent psykologisk fenomen som det er forsket mye på, sier Roland.

Han sammenlikner mobilmobbere med jagerflygere som bare behøver å trykke på en knapp for å slippe en bombe over en landsby. Verken mobberen eller flygeren behøver å se sine ofre inn i øynene.

— Da forsvinner mange av hemningene, mener professoren.

Jenter de nye mobberne

Et av funnene i Rolands undersøkelse, er at de som mobber eller truer via mobiltelefon ikke er de samme som de tradisjonelle mobberne. Mens «vanlige» mobbere ofte plager mer eller mindre tilfeldige ofre for å få et kick, velger mobilmobberne mer målrettet ut ofre som de av en eller annen grunn er sinte på.

— En god del barn og unge som ellers ikke ville mobbet blir dratt inn i dette. Jeg er ikke i tvil om at den nye teknologien skaper mer mobbing og trusler, sier Roland.

Mens den tradisjonelle mobberen er gutt, er mobilmobberen like gjerne en jente. I utvalget på 6.000 ungdommer som Roland undersøkte, forekom alt fra ryktespredning og negative karakteristikker til alvorlige trusler via sms.

<b>LETTERE MED SMS:</b> Det kan være lettere å sende en sms enn å komme med det ansikt til ansikt. 17 prosent av alle trusler blir fremsatt via mobiltelefon eller e-post, viser en analyse seniorrådgiver i Politidirektoratet, Liv Hilde Birkelund har gjort.