Sammenliknet med andre industrialiserte land har Norge en av verdens laveste fattigdomsandeler.

— Men inntrykket er det motsatte, at problemet øker?

— Den antakelsen er basert på informasjon om at inntektsforskjellene øker og rapporter om at stadig flere søker hjelp hos Frelsesarmeen og Fattighuset for å få hjelp til mat og klær. Men analysene gir ikke rom for å påstå at inntektsfattigdommen øker. Det var riktignok en svak vekst på begynnelsen av 1990-tallet, men utviklingen har stabilisert seg, fastslår Fløtten.

En internasjonal oversikt viser at andelen fattige i Norge er langt lavere enn andre I-land. På midten av 1990-tallet var den 6 prosent, i Danmark 9 prosent, Storbritannia 13 prosent og USA 18 prosent.