Justisdepartementet mener sykler med el-motor er motorvogn og dermed krever obligatorisk ansvarsforsikring. Dette kan gi utfordringer, mener Finans Norge.

— Du må ta kontakt med forsikringsselskapet, og så vidt jeg vet får du ikke tegnet ansvarsforsikring på sykkelen alene. Dermed må du benytte deg av andre, sier Geir Trulserud, leder for skadeforsikringsområdet hos Finans Norge.

SEGWAY: Alexander Blokhus forklarer forbipasserende hvordan det er å kjøre segway. Etter at syklene ble lovlige i Norge har han startet omvisning for turister med segway-sykler, ståhjuling, på Festplassen.
EIRIK BREKKE (arkiv)

— Er elsykler farligere enn vanlige sykler da?- Vi har ikke statistikk for elsykler. Til sammenligning kan jo racersykler være farlige, sier Trulserud.

Vanskelig erstatningsoppgjør

Segwaysjåfører trenger i dag ikke ansvarsforsikring for å benytte kjøretøyene. Det er Finans Norge uenig i.

— Vi mener det er viktig å være føre var her. Det mente ikke regjeringen, sier Trulserud.

Det betyr at du bør pass deg for segways, sier han.

— Du får ikke erstatning fra skadevolder ved person- eller materiellskade. Det kan skape leie situasjoner.

Utenom forsikring må fornærmede gjennom rettsvesenet i håp om erstatning. Veivesenet har ikke noen kommentar til hvorfor segway-sjåfører slipper ansvarsforsikring.

— Det er ikke vårt bord, men samferdselsdepartementets. Vi fikk ikke noe begrunnelse når de valgte dette bort, sier rådgiver i Veivesenet, Kurt Ottesen.

Uklar praksis

— Ut fra den tolkningen ligger i dag er det krav om ansvarsforsikring. Hvorvidt det praktiseres vet jeg ikke, sier Kurt Ottesen, rådgiver i Veivesenet.

Veivesenet har i høringsutspill til justisdepartementet klargjort at de ønsker at elsykler skal vurderes som sykler.

— Elsykler bør likestilles med vanlige sykler, og på sykler er det ikke noe krav om ansvarsforsikring, sier Ottesen.

Kan bli moped

Ulike lovtolkninger skaper kluss i forsikringsordningene for elsykler, forklarer han.

— Dette er ikke opp til oss å bestemme. Vi forholder oss til veitrafikkloven, og her mener vi at elsykler skal vurderes som sykler. Derimot kan fortsatt elsykler være motorvogn i bilansvarsloven.

Dagens begrensning på elsyklers motorkraft er 250 watt. Det kan fort bli dyrt om du overskrider dette, advarer Ottesen.

— Da regnes det som moped og den må registreres og forsikres.