Onsdag besluttet selskapet å stanse bore— og brønnoperasjonene på Gullfaks A, B og C.

— Vi ønsker å dobbeltsjekke at operasjonene er i tråd med interne krav og retningslinjer. Vi har ikke stoppet boringen fordi vi opplever det som farlig, sier Geir Gjervan, Statoils pressekontakt for undersøkelse og produksjon i Norge.

Han avviser at det er aktuelt med full produksjonsstans på plattformene.

— De som arbeider ute på Gullfaks kan sove trygt om natten, sier Gjervan.

Ikke press

Det var etter et bekymringsmøte med Petroleumstilsynet (Ptil) onsdag ettermiddag at Statoil tok avgjørelsen om å stenge boreoperasjonene inntil videre.

— Sist fredag fikk vi Statoils granskingsrapport om hendelsen på Gullfaks C i mai. Planen var å konkludere om rapporten om to uker, men underveis fant vi grunn til å spørre om sikkerheten per i dag er godt nok ivaretatt på Gullfaks, forklarer pressetalskvinne Inger Anda i Ptil.

Da det 19. mai gikk hull på et fôringsrør i en brønn på Gullfaks C, var det tredje gang på et halvt år at brønnen nesten forårsaket en katastrofe. Granskningen konkluderte med mangler ved planlegging, risikovurdering og kompetanse.

Gjervan i Statoil understreker at avgjørelsen onsdag var et resultat av dialog med myndighetene som har pågått i lang tid.

— Ville dere ha foretatt stengningen om ikke Ptil hadde kalt inn til møte onsdag?

— Det vil jeg ikke spekulere på, sier Gjervan.

Bekymring

Anda bekrefter at Statoil selv besluttet å stenge ned bore— og brønnaktivitetene på Gullfaks, men sier det ble gjort på bakgrunn av Ptils bekymringer:

— Når vi midt i en gjennomgang, som ikke er langt unna konklusjon, likevel finner det nødvendig å kalle inn til møte på kort varsel, betyr det at vi var ganske bekymret.

Anda understreker at Ptil ikke har grunn til å tro at det er bekymringsverdige forhold ved andre av Statoils installasjoner.

For å få gjenoppta borebrønnprogrammet sitt må Statoil gjennomgå sikkerheten og deretter overbevise Ptil om at den er ivaretatt. Det er ingen tidsfrist for dette.

— Konsekvensene for oss er at de aktivitetene som var i gang blir forsinket. Men vi er ikke avhengig av boreoperasjonene for å opprettholde produksjonen, så derfor får stengningen ikke noe å si for produksjonsvolumet, sier Gjervan i Statoil.

Ptils samlede konklusjoner om Statoils interne granskningsrapport om Gullfaks C-hendelsen er ventet om halvannen uke.

Ukultur

Ifølge DN.no uttrykker flere offshoreansatte frykt fordi Statoil henger kraftig etter i vedlikeholdet av sikkerhetskritisk utstyr, og fordi bekymringsmeldinger fra ansatte ikke blir fulgt opp. Statoil-ansatte skal ha sagt at det har bredt seg en ukultur i selskapet hvor man ikke lenger sier fra om kritikkverdige forhold av frykt for represalier. Statoil har tidligere avvist dette. Inger Anda tror uansett at Ptil sitter med et reelt inntrykk av sikkerheten.

— Våre risikonivårapporter er veldig omfattende målinger av trendene i sikkerheten med så mye data lagt inn at vi tror vi har god oversikt. Hva som er selskapenes interne kultur, det må de svare for, men det er vanskelig i Norge å ikke rapportere alvorlige hendelser. Miljøet er meget gjennomsiktig, og som regel når informasjon mediene før den når Ptil hvis det er skjedd noe, sier Anda.