Bortimot hver tredje europeer brukte nettet jevnlig ved utgangen av fjoråret, viser en fersk rapport fra forskningsgruppen Analysys. Året før var kun 17 prosent av befolkningen i verdensdelen på nettet. Det utgjør en vekst på 76 prosent.

Det er imidlertid fortsatt et stort gap mellom Nord— og Sør-Europa. I Hellas bruker kun seks prosent av befolkningen nettet, mens 48 prosent av svenskene surfer jevnlig.

I rene befolkningstall er det flest tyskere og briter på nettet med drøyt 22 millioner nettbrukere hver. Også her ligger Hellas nederst på listen, sammen med Portugal og Irland.(Origo)